برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای مراکز تفریحی و زمین های بازی مستقر در پارکها

اداره کل استاندارد استان اصفهان با همکاری شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد اقدام به برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای مراکز تفریحی و زمین های بازی مستقر در پارکها نمود. این سمینار که روز دوشنبه 22 آبان ماه برگزار گردید، با سخنرانی جناب آقای مهندس شفیعی، مدیر کل اداره کل استاندارد استان اصفهان، آغاز گردید و با سخنرانی دو تن از اساتید مجرب در این زمینه ادامه یافت.

برای دسترسی به پاور پوینت همایش روی اینجا کلیک نمایید.