خدمات / مقاومت مصالح/پروژه های جاری

پروژه های جاری

 

رديف

نام پروژة محلِ استقرار آزمایشگاه

   سازمان طرف قرارداد

مهندسين‌مشاورپروژه

1

تصفيه خانه باباشيخعلي

آب منطقه اي اصفهان

ايراناب

2

تصفيه خانه آب كاشان و تونل گلاب

آب منطقه اي اصفهان

ري‌آب

3

تصفيه خانه فاضلاب شرق اصفهان

آب و فاضلاب اصفهان

طرح افرا

4

9واحدآزمایشگاه‌مستقر‌درایستگاههای‌مختلف قطارشهري‌اصفهان‌وحومه

قطارشهري‌اصفهان وحومه

سازبن‌پژوه-بادبند-همگون-عرصه و . . .

5

تصفيه خانه فاضلاب نجف آباد

آب و فاضلاب اصفهان

طرح‌وتحقيقات‌آب‌وفاضلاب

6

سد كمانه

آب منطقه اي اصفهان

آب ونيرو

7

كانال انتقال آب رودشت (3 واحدآزمايشگاهي)

آب منطقه اي اصفهان

زايندآب

8

كانال انتقال آب آبشار و نكوآباد

آب منطقه اي اصفهان

زايندآب

9

سد قره آقاچ

آب منطقه اي اصفهان

زايندآب

10

سيمان اردستان

شركت سيمان اردستان

مشاورین سانو

11

سیمان ساروج

شرکت سیمان ساروج

مشاورین سانو

12

سیمان سپاهان (خط سوم)

شرکت سیمان سپاهان

مشاورین سانو

13

كانال انتقال آب پادنا

آب منطقه اي اصفهان

زايندآب

14

كانالهاي‌انتقال‌آب‌وآبیاری‌آبشار،مهيار-جرقویه‌وعلائم‌هشداردهنده

آب منطقه اي اصفهان

زايندآب

15

پروژه سد مخزنی کمال صالح

آب منطقه اي مرکزی

مهندسین مشاور لار

16

طرح‌توازن‌ذوب‌آهن‌اصفهان‌(4واحد‌آزمايشگاهي)

شركت‌سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان

فولادتكنيك

17

امور اجرائي ذوب آهن اصفهان

شركت‌سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان

فولادتكنيك

18

بتن سازي ذوب آهن اصفهان

شركت‌سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان

اموراجرائي           

19

مخازن پیلاف

آب منطقه اي اصفهان

زايندآب

20

پروژه خورشیدسپاهان (سیتی سنتر اصفهان)

شرکت طراحی مهندسی آداک

شرکت آداک

21

پروژه ملی طرح سبا

شركت‌سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان

فولادتكنيك

22

پروژه980واحدی‌نیادتعاون‌ناجادرشهرمجلسی

بنیاد تعاون ناجا

ناجی سازان امین

23

پروژه‌های‌مقاوم‌سازی‌مدارس‌درسطح‌استان‌اصفهان

اداره‌نوسازی‌مدارس‌استان‌اصفهان

بهمان‌سازه-پرمایون-گومز-تهران‌محاسب و . . .

24

ایستگاه پمپاژ آبرسانی به مبارکه

آب منطقه اي اصفهان

ایراناب

25

آزمایشگاههای‌محله‌های‌پولادشهر‌وطرح‌مسکن‌مهر

شرکت عمران شهر پولادشهر

---

26

پروژه سد مخزنی حشیان

آب منطقه‌ای مرکزی

آب‌آرا سازه

27

پل دوم درچه

شهرداری درچه

---

28

استقرار آزمایشگاه در پروژه سد داریان

شرکت توسعه منابع آب و نیرو

شرکت مهاب قدس

29

آزمایشگاه محلی در تصفیه خانه آب اراک

آب منطقه‌ای مرکزی

---