خدمات / مقاومت مصالح/تجربیات ویژه

تجربیات ویژه

.

رديف

عنوان پروژه

شرح تجربيات ويژه

نام آدرس و تلفن كارفرما

1

قرارداد 22950 با شرکت سهامی ذوب‌آهن

طرح توازن ذوب آهن

طرح سبا ذوب آهن

بنا به ضرورت در ذوب آهن اصفهان , بتنهای ویژه ای از جمله : بتن های مقاوم به حرارت (بتن نسوز) , مقاوم به سایش و مقاوم در برابر اسید به مصرف می رسد که طراحی و تهیه فرمول کارگاهی آنها نیازمند تجربیات خاص در این زمینه می باشد که این شرکت با سابقه طولانی , اینگونه بتن ها را با مصالح موجود با موفقیت طراحی نموده است.

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

2

کارتحقیقاتی ارجاعی مربوط به قرارداد 22950 ذوب‌آهن اصفهان

طراحی‌وساخت‌موفقیت‌آمیزآزمایشگاهی‌ماستیک‌مخصوص جهت استفاده در سطوح شیبدار سقف نوردهای ذوب آهن که مقاوم دربرابر حرارت وپایدار در سطوح شیبدار باشد .

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

3

کارتحقیقاتی ارجاعی مربوط به قرارداد 22950 ذوب‌آهن اصفهان

طراحی‌وارائه‌فرمول‌بتن‌سنگین‌جهت‌کف‌سازی‌سالن‌های‌نوردبااستفاده‌ازمصالح‌موجودبجای‌مصالح‌مندرج‌در نقشه

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

4

کارتحقیقاتی ارجاعی مربوط به قرارداد 22950 ذوب‌آهن اصفهان

طراحی ملات ضد سایش واستفاده موفقیت آمیز و اقتصادی از آن درپروژه سبا که جایگزین ملاتهای مشابه آرملات و غیره گردید

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

5

کارتحقیقاتی ارجاعی مربوط به قرارداد 22950 ذوب‌آهن اصفهان

ارائه فرمول و طراحی تولید گروت منبسط شونده با مقاومت بالا‌جهت استفاده درطرح سبا (جایگزین‌خارجی)

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

6

جهت ارائه خدمات مقاومت مصالح به پروژه‌های مختلف در آزمایشگاه مرکزی شرکت

برای اولین بار در اصفهان ، راه اندازی آزمایشهای واکنش قلیائی سنگدانه ها

 

7

مطالعات ژئوتکنیک سد خرسان 2

ساخت سکوی حفاری ابتکاری برروی رودخانه

وزارت‌نیروشرکت‌توسعه‌آب‌ونیروی‌ایران آقای‌مهندس‌گلابی 27822442 021

8

انجام موفقیت‌آمیز پیزومتر مرکب و جدا کردن سفره آب تحت فشار  و معمولی

9

مترو اصفهان

بتن پلاستیک از انواع ویژه بتن است که ویژگی و به عبارتی تفاوت آن با بتن معمولی ، نسبت بالای آب به سیمان و وجود بنتونیت در ساختار آن می باشد. از بتن پلاستیک جهت آب بندی و کنترل تراوش استفاده می شود. در سدها نیز از این بتن بعنوان دیوار آببند ، جهت آببندی پی سد استفاده می شود. در مترو اصفهان از این نوع بتن جهت آببندی در دیواره های تونل مترو استفاده شد که این شرکت طراحی و ساخت این نوع بتن را در این پروژه با موفقیت به انجام رسانید.

قطار شهری اصفهان و حومه

10

طراحی و ساخت گروت منبسط شونده با خصوصیات مقاومت فشاری بالا و انبساط کنترل شده

این‌شرکت با تکیه بر کارشناسان و متخصصان خود ، موفق به تهیه فرمولیزاسیون و ساخت  گروت با حداکثر مقاومت فشاری kg/cm2 700 گردید که با نام تجاری مگا گروت 700 ، تا کنون در بسیاری از پروژه ها از قبیل سیمان سپاهان اصفهان ، ذوب آهن اصفهان ، فولاد ازنا و فولاد یزد با موفقیت به مصرف رسیده است.

ذوب آهن اصفهان فولاد ساختمانی یزد


 

.

رديف

عنوان پروژه

شرح تجربيات ويژه

نام آدرس و تلفن كارفرما

11

احداث سد مخزني كمال صالح اراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سد مخزني كمال صالح اراك در موقعيت كوهستاني و ارتفاع 1870 متر از سطح دريا واقع شده كه شرايط آب و هوائي خاص خود را دارا مي باشد. ساختمان سد از 2 بخش هسته رسي و تكيه گاههاي مخلوط و زون سنگي و سازه هاي بتني تونل انحراف و سازه سرريز و سازه سرسره و  تونل هاي شافت آبگير و گالري تشكيل شده است به خاطر شرايط خاص جوي و سرماي -30°C در زمستان و آفتاب بسيار سوزان تابستان سازه هاي بتني بايد داراي شرايط بسيار مطلوب در برابر عوامل جوي و محيطي منطقه باشد. آزمايشگاه پروژه با استفاده از دستگاههاي پيشرفته و نيروهاي مجرب و با همكاري آزمايشگاه مركزي ارائه و ساخت طرح اختلاط بتن هاي سازه هاي ذكر شده را به عهده گرفت كه با توجه به بدست آوردن نتايج بسيار مطلوب در مقاومت فشاري بتن ها ،  بتن هاي فرسايشي و مقاوم در برابر شرايط جوي و خورندگي عوامل طبيعي را نيز با كمترين ميزان مصرف سيمان و استفاده از افزودني هاي مختلف از جمله ميكروسيليس و روان كننده ها  به پروژه ارائه نموده است.

شركت آب منطقه اي استان مركزي

12

كليه آزمايشهاي سيمان از جمله آزمايش ويكات بلين ويسكوزيته وزن حجمي دوغاب و تعيين وزن مخصوص سيمان به روش بالن لوشاتليه و تعيين گيرش نهائي و كاذب سيمان نيز جزء آزمايشهاي انجام شده در پروژه بر روي سيمانهاي مختلف با ضريب نرمي 3000 و 6500 و 8000 و 9000 بوده است.

13

انجام آزمايشهاي مختلف از جمله تعيين درصد سايش با دستگاه لس آنجلس و تعيين ضريب تطويل و تورق و تعيين درصد جذب آب و درصد رطوبت مصالح سنگي نيز از جمله كارهاي انجام شده بر روي مصالح بتن در آزمايشگاه پروژه بوده است.انجام كليه آزمايشهاي صحرائي و تعيين دانسيته به روي لايه هاي خاكريزي و بطوركلي عمليات خاكي  شامل مصالح سنگي مخلوط فيلتر هسته رسي و زهكش و معادل مختلف قرضه و دپوهاي مختلف بوده است.انجام آزمايشهاي آزمايشگاهي بر روي مصالح خاكي از جمله دانه بندي مكانيكي تعيين تراكم آزمايشگاهي به روش ميز ويبره و تعيين Min , Max لايه هاي خاكريزي و آزمايشهاي هيدرومتري كرامپ و تعيين حدود آتربرگ و تعيين درصد رطوبت نيز از جمله بخشي از كارهاي انجام گرفته در پروژه سد مخزني كمال صالح مي باشد.