خدمات / ژئوتکنیک/لیست گواهینامه ها

لیست گواهینامه ها

 

گواهینامه‌های صلاحیت، مجوزهای حرفه‌ای و پروانه‌های فنی اخذ شده

 

 

 

نوع گواهینامه

رتبه/سطح

شركت گواهي دهنده

اولین سال اخذ

1

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

(رتبه بندی)

پایه 1 ژئوتکنیک

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1373

2

پروانه فنی و مهندسی

تخصصهایمهندسی‌مواد و زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

وزارت صنایع و معادن

1384

3

پروانه صلاحیت شرکتهای آزمایشگاهی

پایه 2 ژئوتکنیک

اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

1391

4

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17025

در سطح ملی - در زمینه آزمونهای متالورژی و مصالح

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

5

آزمایشگاه مورد تأیید از لحاظ ISO 17025

ISIRI-ISO/IEC 17025

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه

DNW  اتریش

2014

6

گواهینامه

ISO 9001:2008

بین المللی

BRS امریکا

2013

7

QHSE-MS

ایمنی بهداشت و محیط زیست

BRS امریکا

2013

8

تأییدیه حضور در وندور POGC

آزمایشگاه متالورژی و CTOD آزمایشگاه مصالح، ژئوتکنیک و آزمونهای غیرمخرب

شرکت نفت و گاز پارس POGC

1393

9

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

آزمایشگاه کنترل کیفی مصالح

اداره کل استاندارد استان اصفهان

1386