خدمات / ژئوتکنیک/حفاری ژئوتکنیکی و اکتشافی

حفاری ژئوتکنیکی و اکتشافی

مهندسین مشاور آزمونه فولاد با دارا بودن بیش از 27 دستگاه حفاری، دراختیار داشتن تجهیزات کامل آزمایشهای برجا و آزمایشگاه مجهز مکانیک سنگ و مکانیک خاک و دریافت پایه یک تخصص ژئوتکنیک از سال 1373 تاکنون، مطالعات پروژه‌های شاخص و مهمی را در سراسر کشور به انجام رسانده است.

 

برخی رکوردهای حفاری عمیق این شرکت در حفاری موفقیت آمیز بیش از 50.000 متر گمانه‌های ژئوتکنیکی و اکتشافی عبارتند از حفاری گمانه ژئوتکنیکی به عمق 784 متر در مطالعات پروژه انتقال آب به قزوین، حفاری گمانه‌های عمیق ژئوتکنیکی به عمق 716 متر بصورت قائم و و عمق 710 متر با زاویه 30 درجه در مطالعات پروژه آب بهشت آباد و حفاری گمانه اکتشافی به عمق 801 متر و زاویه 20 درجه در معادن ونارچ قم

 

فعالیت‌های ژئوتکنیکی :

  • ارایه خدمات مهندسی ژئوتکنیک
  • حفاري گمانه‌های ژئوتكنيكي
  • آزمایشهای برجای خاک
  • حفاری گالری‌های اکتشافی
  • آزمایشهای برجای سنگ
  • آزمایشهای آزمایشگاهی مکانیک خاک، مکانیک سنگ و شیمی
  • انحراف سنجی گمانه‌های عمیق با استفاده دستگاه Inclinometer مکانیکی امریکایی