خدمات / ژئوتکنیک/تجهیزات حفاری و تزریق

تجهیزات حفاری و تزریق

 

قدرت حفاري

قدرت حفاري

زاويه حفاري

سيستم حفاري

كشور يا شركت

تعداد

نام دستگاه حفاري

رديف

سازنده دستگاه

تا 900 متر

تا 900 متر

مايل - قائم

وايرلاين - متريك

دياموند بورت

3

DB – 1200

1

تا 600 متر

تا 600 متر

مايل - قائم

وايرلاين - متريك

دياموند بورت

1

DB – 850

2

تا 600 متر

تا 600 متر

قائم

وايرلاين - متريك

يوگسلاوي

1

J-600

3

تا 500 متر

تا 500 متر

مايل-قائم

وايرلاين

كانادا

1

Longyear- 38

4

تا 450 متر

تا 450 متر

مايل - قائم

وايرلاين

دياموند بورت

1

DBH -700

5

تا 500 متر

تا 500 متر

قائم

متريك

روسيه

1

ZIF-500

6

تا 400 متر

تا 400 متر

مايل - قائم

وايرلاين

اروپائي

1

D-900

7

تا 300 متر

تا 300 متر

مايل - قائم

متريك

چين

4

XY-2

8

 

تا 300 متر

تا 300 متر

قائم

روتاري

روسيه 

1

حفاری چاه آبBA-15 

9

تا 450 متر

تا 450 متر

قائم

وايرلاين - متريك

روسيه

1

ZIF-300

10

تا 300 متر

تا 300 متر

قائم

وايرلاين - متريك

روسيه

1

OGB

11

تا 250 متر

تا 250 متر

مايل-قائم

وايرلاين - متريك

اروپائي

1

CREALIUS D-750 

12

تا 150 متر

تا 150 متر

 مايل-قائم

متريك

ایران 

1

DS-300

13

تا 150 متر

تا 150 متر

مايل-قائم

متريك-وايرلاين (داخل گالري)

آمريكا

1

DIAMAC-230

14

تا 250 متر

تا 250 متر

مايل-قائم

متریک

چین

4

GJ-200

15

تا 150 متر

تا 150 متر

مايل-قائم

متريك

چين

1

XY-1

16

تا 100 متر

تا 100 متر

مايل-قائم

وايرلاين - متريك

امریکا

1

Longyear- 24

17

 

ملحقات و تجهيزات :

دستگاههاي حفاري فوق ، با دراختيارداشتن لوازم وتجهيزات كمكي به شرح زير پشتيباني ميشوند :

·        پمپهاي باظرفيتها و دبي مختلف جهت انجام عمليات حفاري، آزمايش لوژان و تزريق آزمایشی سیمان

·        راد سرمته - نمونه گيرهاي مختلف و كيسينگ

·        ميكسر و مخازن متعلقه جهت انجام عمليات تزريق آزمايشي سیمان

·        ابزار و تجهيزات اندازه‌گيري

·        انواع پكرهاي مكانيكي و پنوماتيكي

 

شركت آزمونه‌فولاد جهت انجام عمليات تزريق داراي 2 ست کامل و مجهز تزریق میباشد .

عمده تجهیزات مربوط به این ستها به شرح زیر میباشند :

·       2 دستگاه موتور ژنراتور برق با قدرت 60 کیلووات

·       2 دستگاه پمپ تزريق برقي با قدرتهای بیش از 40 بار

·       2 دستگاه حفاري

·       2 دستگاه ميكسر اولیه

·       2 دستگاه ميكسر ثانویه

·       پكرهاي پنوماتيك با قطرهاي مختلف

·       شيلنگهاي فشار قوي

·       غلظت سنج دوغاب بتن