خدمات / آموزش و مشاوره/لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی

 دوره های آموزشی شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
ردیف نام دوره کد دوره
1 آشنایی با آزمایش های مخرب AF-1100
2 آشنایی با آزمایش های انواع ورق AF-1101
3 آشنایی با آزمایشهای میلگرد گرم نورد دیده AF-1102
4 آشنایی با آزمایشهای نبشی فولادی AF-1103
5 آشنایی با آزمایشهای الکترود AF-1104
6 آشنایی با آزمایشهای  پروفیل سرد Z AF-1105
7 آشنایی با آزمایشهای قراضه AF-1106
8 آشنایی با آزمایشهای پیچ ومهره AF-1107
9 آشنایی با آزمایشات سیلندرگاز AF-1108
10 آنالیز شیمیائی (کوانتومتری) AF-1109
11 متالوگرافی AF-1110
12 آشنایی با آزمایشهای  خرپا AF-1111
13 آشنایی با آزمایش های انواع لوله AF-1112
14 مکانیک شکست AF-1113
15 آشنائی با سازه های فولادی AF-1114
16 آشنایی با آزمایشات میلگرد AF-1115
17 آزمون های پروفیل فولادی توخالی AF-1116
18 آزمون های پروفیل چهار چوب فلزی AF-1117
19 آشنایی با آزمایشهای ناودانی فولادی AF-1118
20  نمونه سازی و کشش پروفیل های ساختمانی AF-1119
21 آشنایی با آزمایشهای تیرآهن AF-1120
22 ET(Level II) AF-1200
23 PT (LeveI II) AF-1201
24 MT (LeveI II) AF-1202
25 UT (LeveI II) AF-1203
26 RTI (Level II) AF-1204
27 VT(Level ll) AF-1205
28 ممیزی داخلی ISO 3834 AF-1300
29 آشنایی با استاندارد ISO3834  تضمین کیفیت جوشکاری AF-1301
30 سرممیزی ISO  3834(توف نورد) AF-1302
31 پمپهای گریز از مرکز AF-1400
32 بازرسی مقدماتی جوش و فلز AF-1401
33 بازرسی تکمیلی جوش و فلز AF-1402
34 بازرسی ساخت لوله AF-1403
35 بازرسی خطوط لوله AF-1404
36 هیدروتست خطوطه لوله AF-1405
37 طراحی لوله کشی AF-1406
38 شناخت لوله و اتصالات AF-1407
39 نقشه خوانی AF-1408
40 شیر الات صنعتی و کاربرد آنها AF-1409
41 بازرسی مخازن فشار بالای CNG AF-1410
42  WPS & PQR AF-1411
43 بازرسی دیگهای بخار بویلرها AF-1412
44 بازرسی مخازن تحت فشار AF-1413
45 آشنایی با کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی AF-1414
46 -WPS & PQR AF-1415
47 بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز-سیلندرهای فولادی بدون درز AF-1416
48 باز آموزی حفاظت در برابر اشعه مقدماتی مراکز پزشکی AF-1500
49 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه مراکز پزشکی AF-1501
50 تکمیلی حفاظت در برابر اشعه مراکز صنعتی AF-1502
51  مقدماتی حفاظت در برابر اشعه مراکز صنعتی AF-1503
52 باز آموزی حفاظت در برابر اشعه مقدماتی مراکز صنعتی AF-1504
53 باز آموزی حفاظت در برابر اشعه تکمیلی مراکز صنعتی AF-1505
54 ایمنی فنی عمومی و بهداشت کار AF-1506
55 ارگونومی AF-1507
56  HSE AF-1508
57 آتش نشانی مقدماتی AF-1509
58 کمک های اولیه مقدماتی AF-1510
59 HAZOP AF-1511
60 اصول ممیزی AF-1512
61 سمینارکيفيت سقف های
تيرچه و بلوک
AF-1600
62 سمینار ISO 3834 AF-1601
63  نمونه  برداری  از بتن  تازه  و  آزمایش  بتن  سخت شده AF-1602
64 سمینار ارزیابی وپذیرش (انطباق با رده مقاومتی) بتن AF-1603
65 آشنایی با اصول و قواعد مالیاتی تنخواه AF-1700
66 نرم افزار اکسس AF-1800
67 نرم افزار متلب AF-1801
68 کاربرد 5s در محل کار AF-1900
69 آشنایی با پتروگرافی سنگدانه ها AF-2000
70 آشنایی با آزمایشات سنگدانه AF-2100
71 آشنایی با آزمایشات بتن و سنگدانه AF-2101
72 آشنایی با آزمایشات سیمان AF-2102
73 آشنایی با ویژگیها و روشهای آزمون پنل رسی AF-2103
74 آشنایی با ویژگیها و روشهای آزمون خاک رس AF-2104
75 آشنایی با ویژگیها و روشهای آزمون آجر رسی AF-2105
76 آشنایی با آزمایشات بلوك سقفی بتنی و سفالی AF-2106
77 آشنایی با سنگهای ساختمانی AF-2107
78  آشنایی با سقف های تيرچه و بلوک AF-2108
79 آشنایی با طرح اختلاط بتن AF-2109
80  آزمایشات بلوکهای سبک سلولی اتوکلاو نشده AF-2110
81 آشنایی با افزودنی های بتن AF-2111
82 آموزش کنترل کیفی محصول تیرچه و بلوک AF-2112
83 دوره آموزش آهک AF-2113
84 دوره آموزش گچ AF-2114
85 دوره آموزشی آب های صنعتی AF-2115
86 آزمایشات قیر AF-2116
87 مکانیک خاک AF-2117
88 مکانیک سنگ AF-2118
89 آزمایشات آسفالت AF-2119
90 HSE AF-NAFT-01
91 وسایل حفاظت فردی AF-NAFT-02
92 ماشین های Ac-Dc AF-NAFT-03
93 رله و حفاظت الکتریکی AF-NAFT-04
94 باتری شارژ AF-NAFT-05
95 ISO 100-15 AF-NAFT-06
96 حوادث ناشی از کار AF-NAFT-07
97 طراحی سازه های فولادی AF-NAFT-08
98 ICDL AF-NAFT-09
99 ETAP AF-NAFT-10
100 پتروفیزیک AF-NAFT-11
101 اسیدکاری AF-NAFT-12
102 مقدماتی GIS AF-OUT-01
103 پیشرفته GIS AF-OUT-02
104 اکسس و پاورپوینت مقدماتی AF-OUT-03
105 سمینار تخصصی مدیریت خلاق AF-OUT-04
106 مهارتهای حرفه ای فروش و بازاریابی AF-OUT-05
107 فن اداره و بهره برداری از جلسات و مذاکرات AF-OUT-06
108 آشنایی با الزامات استاندارد تجهیزات شهربازی AF-OUT-07
109 کارگاه آموزش کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی AF-OUT-08
110 کلید فولاد AF-OUT-09
111 تحلیل سیستم اندازه گیری(MSA) AF-OUT-10
112 نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی اشخاص حقوقی و نحوه استفاده از معافیت های مالیاتی AF-OUT-11
113 Errors & Estimation of Uncertainly in measurment Awareness & Documentation AF-OUT-12
114 ISO 100-15 & IWA AF-OUT-13
115 شیوه های اثربخش حضور در نمایشگاه ها و نقش آن در بازاریابی شرکتها AF-OUT-14
116 Refresher NDT AF-OUT-15
117 بازآموزی دوره ی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه AF-OUT-16
118  دوره ی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه AF-OUT-17
119 آشنایی با قوانین مدنی و اصول و ساختار حاکم بر قراردادها AF-OUT-18
120 آشنایی با نکات مالیاتی در تنظیم قراردادها AF-OUT-19
121 آشنایی با قوانین و مقررات تجارت و نقش آن در قراردادها AF-OUT-20
122 اصول،فنون و مهارتهای مذاکرات تجاری و قراردادی AF-OUT-21
123 آشنایی با نحوه ی تدوین استانداردهای ملی AF-OUT-22
124 اصول و فنون مذاکره حرفه ای و زبان بدن AF-OUT-23
125 آشنایی با شیوه نامه بکارگیری کارشناسان رسمی استاندارد AF-OUT-24
126 سمینار تخصصی ژئوسنتتیک AF-OUT-25
127 آشنایی با اصول بورس و سهام AF-OUT-26
128 نحوه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی 17020 AF-OUT-27
129 کاربرد GPS در فعالیت های معدنی AF-OUT-28
130 سمینار آموزشی((ارزیابی انطباق)) AF-OUT-29