خدمات / کالیبراسیون/شرح خدمات

شرح خدمات

بخش کالیبراسیون

     نیاز گسترده بخش های مختلف آزمایشگاهی و بازرسی فنی به خدمات کالیبراسیون ، مهندسین مشاور آزمونه فولاد را بر آن داشت تا جهت رفع این تنگنا اقدام به راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو جهت کالیبره کردن انواع لودسل ها و رینگ ها و پرس های تعیین مقاومت فشاری و دیگر وسایل اندازه گیری کمیت نیـرو از   10 کیلوگرم تا 300 تن را نموده و بدین منظور مجموعه تجهیزات از برند های معتبر اروپائی و با دقت های اندازه گیری متناسب برای کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خریداری نماید. هم اکنون این شرکت با عملکردی موفق خدمات خود را به طیف وسیعی از شرکت ها و سازمانها از جمله آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد ایران در سطح کشور ارایه می‌نماید.