خدمات / بازرسی فنی/پروژه های رادیوگرافی صنعتی

پروژه های رادیوگرافی صنعتی

پروژه هاي انجام شده و يا دردست اقدام شركت آزمونه‌فولاد در زمينه رادیوگرافی صنعتی

 

رديف

توضيح

طرف قرارداد

1

پروژه پرتونگاری شرکت پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت

2

عملیات پرتونگاری خطوط اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه

شرکت صفانیکو

3

پروژه پرتونگاری پروژه فولاد نی ریز

شرکت فولاد تکنیک

4

پروژه پرتونگاری خطوط انتقال گاز مجتمع تفریحی خورشید سپاهان

شرکت پرستیژلند ایران

5

پروژه پرتو نگاری رادیوگرافی صنعتی پروژه سیتی سنتراصفهان

شرکت پرستیژلند ایران

6

پروژه پرتو نگاری پالایشگاه شازند اراک

مشارکت تناوب و سینوپک

7

پروژه پرتو نگاری خطوط گاز شهری پراکنده نجف آباد

تجهیزات کنترل اتوماسیون آریا

8

پروژه پرتو نگاری خطوط لوله خمیر و کاغذ سازی اترک

کارتن و مقوا سازی اترک

9

پروژه پرتو نگاری جابجائی خطوط آب و فاضلاب پروژه مترو اصفهان

آب و فاضلاب اصفهان

10

پروژه پرتونگاری خطوط انتقال گاز و آب مترو اصفهان

سازمان قطارشهری اصفهان

11

پروژه پرتونگاری لوله های گاز کوره پیش گرم فولاد کوهپایه

صنایع فولاد کوهپایه

12

پروژه پرتونگاری طرح توسعه نیروگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

13

پروژه پرتونگاری طرح توسعه آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان

پیشگامان فن اندیش

14

پروژه پرتونگاری خطوط طرح توسعه پتروشیمی اصفهان

شرکت نارگان

15

عملیات پرتونگاری برج C522 پالایشگاه قطران

شرکت سدید جهان صنعت

16

پروژه پرتونگاری خطوط لوله نیروگاه سنندج

شرکت لوتکا

17

پروژه پرتونگاری بویلرهای نیروگاه شهید منتظری اصفهان

نیروگاه منتظری

18

پروژه پرتونگاری بویلرهای نیروگاه حرارتی درچه اصفهان

نیروگاه درچه

19

پروژه پرتونگاری خط انتقال آب نائین - انارک اصفهان

آب منطقه ای اصفهان

20

پرتونگاری خطوط انتقال "5/4 از جزیره قشم تا حوزه نفتی خلیج فارس

Global , Trident

21

پرتونگاری ایستگاهتقویت‌فشارگازدهق(80000 سرجوش‌از سایز "2 تا "56)

شرکت ایران آروین

22

پروژه پرتونگاری پروژه های فولاد تکنیک 

شرکت فولاد تکنیک

23

پروژه پرتونگاری بازسازی کنورتور ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

24

عملیات پرتونگاری خطوط انتقال گاز دهم سراسری

شرکت ملی گاز ایران

25

پروژه پرتونگاری خطوط آب اصفهان بزرگ

شرکت زایندآب

26

پروژه پرتونگاری خط انتقال گاز به مجتمع فولاد چهارمحال

فولاد چهارمحال

27

پروژه پرتونگاری خط انتقال آب همدان - بیجار

آب منطقه ای همدان

28

پروژه پرتونگاری مجتمع بنزین سازی اصفهان

درریز

29

پروژه پرتونگاری  لوله های فاز 13پارس جنوبی

IGC

30

پروژه پرتونگاری بویلرهای پالایشگاه اصفهان

شرکت آذراب

31

پروژه پرتونگاری بویلرهای فاز 19 عسلویه

صنایع انرژی آذراب

32

پروژه پرتونگاری پتروشیمی آریا ساسول وسایتهای مجاور در عسلویه

طوبی تاک

33

پروژه پرتونگاری خط لوله گاز هشتم سراسری حد فاصل عسلویه-پالایشگاه  پارسیان

شرکت ایران آروین

34

پروژه پرتونگاری یوتیلیتی فازهای 22الی24 پارس جنوبی

شرکت ناردیس

35

پروژه پرتونگاری لوله های پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس

شرکت آبادراهان

36

پروژه پرتونگاری لوله های فاز 19 پارس جنوبی

شرکت بلند طبقه