خدمات / بازرسی فنی/پروژه های آزمونهای غیرمخرب

پروژه های آزمونهای غیرمخرب

پروژه هاي انجام شده و يا دردست اقدام شركت آزمونه‌فولاد طي سالهای اخير در زمينه آزمایشهای غیرمخرب :

 

رديف

توضيح

طرف قرارداد

1

پروژه‌های مجتمع فولاد مبارکه

شرکت صفا فولاد

2

پروژهای فولاد سیرجان

شرکت بامداد زنده رود

3

پروژه اسکلت‌فلزی کارخانه پالایش گاز هاشمی‌نژاد

شرکت‌پالایش‌گازهاشمی‌نژاد

4

پروژه ‌تعمیرات‌اساسی‌شرکت صنایع‌شیمیائی ایران (LAB)

شرکت صنایع شیمیائی ایران

5

پروژه بویلرهای پالایش نفت اصفهان

شرکت پالایش نفت اصفهان

6

پروژه مخازن تحت فشار شرکت پالایش نفت سپاهان

شرکت پالایش نفت سپاهان

7

پروژه مجتمع گردشکردی پرستیژلند

پرستیژلند ایران

8

پروژه مجتمع گردشکردی خورشید سپاهان

شرکت دقیق

9

پروژه ساخت و نصب پروژه طرح توسعه سیمان سپاهان

سیمان سپاهان

10

پروژه ساخت لوله های شرکت ایران اسپیرال

ایران اسپیرال

11

پروژه طرح توسعه ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن

12

پروژه بویلرهای ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن

13

پروژه طرح توزان کوره بلند 3 و تاسیات جانبی

ذوب آهن

14

آزمایشهای مخرب و غیرمخرب  بویلرهای 5 و 7 ذوب آهن (بازسازی)

تعمیرات نیروی برق و تابان نیرو

15

پروژه نصب بالکهای بهرگان سرو ابوذر در خلیج فارس

شرکت ملی نفت

16

پروژه ساخت قطعات پروژه فولاد شهرکرد

فولاد شهرکرد

17

پروژه ساخت و احداث واحد سیمان اردستان

سیمان اردستان

18

پروژه مجتمع گردشکردی خورشید سپاهان

پرستیژلند ایران

19

پروژه سیمان شهرکرد

سیمان شهرکرد

20

پروژه سازه های فلزی فن و تغذیه اسیاب و انتقال سیمان

سیمان اصفهان

21

پروژه سازمان جهاد کشاورزی قم

جهاد کشاورزی استان قم

22

پروژه سیمان ساروج

شرکت سیمان ساروج

23

پروژه طرح توسعه سیمان سپاهان

شرکت سیمان سپاهان

24

پروژه سیمان باقران

شرکت سیمان باقران