خدمات / بازرسی فنی/شرح خدمات

شرح خدمات

خدمات بازرسی فنی در مراحل مختلف ساخت، نصب و بهره برداری در صنایع مختلف

بازرسی و نظارت بر ساخت انواع تجهیزات صنعتی بازرسی و نظارت بر ساخت و نصب بویلرها بازرسی و نظارت بر ساخت و نصب اسکلت فلزی بازرسی و نظارت بر اجرای خطوط لوله و شبکه لوله کشی بازرسی و نظارت بر ساخت لوله و اتصالات فلزی و پلی اتیلنی بازرسی و نظارت بر اجرای رنگ و پوشش های صنعتی بازرسی و نظارت حین تعمیرات اساسی بازرسی و نظارت بر ساخت و نصب مخازن ذخیره و تحت فشار انجام آزمون جوشکار و تائید گواهینامه جوشکارو اپراتور دستگاه جوشکاری انجام آزمون PQR ارائه خدمات بازرسی مقیم

 

تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به مراحل مختلف نظارت و بازرسی از قبیل

تهیه و تدوین طرح های بازرسی و کنترل کیفیت وبررسی نقشه ها وسایر مواردکنترل مدارک پروژه تهیه و تدوین دستورالعمل های جوشکاری(WPS) و تایید آن(PQR) و صدور گواهینامه و کارت جوشکار(WQT) تهیه دستورالعمل بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی. تهیه دستورالعمل کنترل و نگهداری مواد مختلف ورودی (فلزات پایه) و مواد مصرفی جوشکاری (الکترود، سیم جوش، پودر و ...) تهیه دستورالعمل بازرسی عملیات حرارتی پس از جوشکاری. بررسی و تأیید دستورالعمل های مونتاژ. تهیه دستورالعمل های بازرسی آزمایش های Hydrostatic و Leak Test

خدمات آزمایش های غیر مخرب شامل

تهيه دستورالعمل های انجام آزمايش های غيرمخرب بازرسی چشمی (V.T) آزمايش راديوگرافی (R.T) با اشعه X آزمايش راديوگرافی (R.T) با اشعه گاما با منابع Ir.192,Co.60 آزمايش آلتراسونيک (U.T) جوش، قطعات ريخته گری، فورجينگ و تورق ورق آزمايش آلتراسونيک (U.T) ريل و جوش ريل با استفاده از دستگاه نيمه اتوماتيک آزمايش ذرات مغناطيسی (M.T) با روش های Fluorescent, Visible آزمايش مايعات نافذ (P.T) با روش های Fluorescent, Visible آزمايش خلاء مخازن (Vaccum Test) ضخامت سنجی فلزات به روش آلتراسونيک ضخامت سنجی رنگ و پوشش (فيلم تر و فيلم خشک) آزمايش چسبندگی رنگ