جلسه بررسی فنی تدوین پیش نویس استاندارد ملی ایران مشخصات بلوک کالیبراسیون برای آزمون آرایه فازی -PAUT

جلسه بررسی فنی تدوین پیش نویس استاندارد ملی ایران “مشخصات بلوک کالیبراسیون برای آزمون آرایه فازی -PAUT” در دفتر مرکزی شرکت مهندسین مشاور ٱزمونه فولاد و به دبیری آقای مهندس رسول قاسمی از ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه مورخ 97/02/27 برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم انجمن جوشکاری و آزمایش غیرمخرب ایران و نمایندگان شرکت‌ پارسیان صنعت،  شرکت تجهیزات آزمون های غیرمخرب پیشرفته و شرکت آزمونه فولاد حضور داشتند. شرکت آزمونه فولاد امیدوار است با برگزاری اینگونه جلسات هم اندیشی، بتوان گام مهمی در تدوین استانداردهای تخصصی آزمون های غیرمخرب برداشت.