خدمات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی

تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی طراحی سازه ­ای

تعیین نوع پی، عمق پی­ گذاری، اصلاح پی

طبقه بندی خاک و سنگ

نشست خاک، الاستیک و تحکیمی

تعیین پارامترهای دینامیکی خاک

اصلاح و تعیین پتانسیل روانگرایی خاک ­ها

طراحی گودبرداری در زمین­ های ناپایدار

پایدارسازی فونداسیون­ ها

مطالعات لرزه زمین ساخت

مطالعه و طراحی تونل­ های معدنی، آب، راه و سایر فضاهای زیرزمینی و طراحی سیستم­ های نگهداری

مطالعه و طراحی پی، تهیه نقشه­ های اجرایی و سازه­ ای پی

شناخت لایه­ های زیرسطحی

نظارت کارگاهی پروژه­ های ژئوتکنیکی، معدنی و عمرانی

تحلیل پایداری شیروانی­ ها

ابزاربندی و رفتارنگاری

تهیه­ ی نقشه­ های زمین شناسی

مطالعات پتروگرافی سنگ و بتن

آنالیز قیمت و تهیه­ ی اسناد مناقصه ژئوتکنیک