خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت آزمونه فولاد با رسالت وجودی آزمایشگاه و برگزارکننده دوره های آموزشی با هدف بهبود مداوم در عملکرد و رعایت الزامات قانونی، در راستای حفظ سلامت جامعه در مقابل خطرات جانی ناشی ازتخریب ناگهانی تجهیزات صنعتی و ارتقاء سطح ایمنی فنی و بهداشت فردی، حفظ و حراست از محیط زیست در مقابل آلاینده های خطرناک، كاهش صدمات اقتصادی از طريق حفظ منابع انرژی و جلوگیری از مصرف  بی رویه، افزایش طول عمر تجهیزات و جلوگیری از وقفه های نا خواسته در امور صنعتی، برآورده سازي الزامات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر ذينفعان، سیستم QHSE خود را اجرا، نگهداری و بهبود می نماید و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام و خود را نسبت به اجراي آن متعهد مي داند .

در همین راستا  اهداف شرکت آزمونه فولاد به شرح ذیل اعلام می گردد.

  • كاهش خطرات و ريسك ایمنی و بهداشت پرسنل.
  • كاهش آلودگی های زیست محیطی.
  • افزایش رضایت مشتریان.
  • افزایش کیفیت خدمات سازمان.
  • افزایش کیفیت آموزشی در راستای تحقق استاندارد IWA2

اطمينان کامل دارم با توجه به عشق و علاقه همکاران به انجام مؤثر امور محوله، فعاليت های خود را برای تحقق موارد فوق همسو نموده و تمامی تلاش خود را  در جهت بالا بردن دانش خود و حفظ، نگهداری و بهبود سيستم مديريت كيفيت به کار می بندند. بديهی است به منظور همگامی با انتظارات روز افزون مشتريان اين خط مشی مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﻮرزرﮔﺮ

خط مشی کیفیت 17020

مدیر ارشد شركت آزمونه فولاد در راستای حفظ سلامت جامعه در مقابل خطرات جانی ناشی ازتخریب ناگهانی تجهیزات صنعتی و ارتقاء سطح ایمنی فنی و بهداشت فردی، حفظ و حراست از محیط زیست در مقابل آلاینده های خطرناک ،كاهش صدمات اقتصادی از طريق حفظ منابع انرژی و جلوگیری از مصرف بی رویه، افزایش طول عمر تجهیزات و جلوگیری از وقفه های نا خواسته  در امور صنعتی، برآورده سازي الزامات  سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر ذي نفعان، سیستم كيفيت خود را بر اساس استاندارد ملی ايران – ايزو-آی ای سی 17020 پياده سازی نموده و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام و خود را نسبت به اجراي آن متعهد مي داند:

1-  افزایش سهم بازار از طریق عقد قراردادهای جدید و افزایش نیروی انسانی و تجهیزات جدید

2-  ارتقاء رضایتمندی و بهبود سطح دانش و مهارت كاركنان شركت متناسب با الزامات و نيازمندي‌هاي بازرسي فني و جوش و الزامات سيستم كيفيت مركز

3-  بهبود مداوم كيفيت خدمات بازرسي از طريق تعامل سازنده و موثر با مراکز دانشگاهی علمی و پژوهشی و مراكز بازرسي فني و جوش معتبر داخل و خارج کشور

4-  ارتقای سطح قابلیت اطمینان نتایج بازرسی ها از طریق طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت بازرسی

5-  افزایش سطح رضايتمندي مشتريان از طريق بهبود سيستم هاي مديريت بازرسي و توسعه دامنه فعاليت هاي تخصصي و توسعه سهم بازار

6- اعمال رویه های حرفه ای خوب و افزایش کیفیت خدمات بازرسي فني و حفظ اطلاعات محرمانه مشتری و اطمینان از حفاظت اطلاعات و مستندات الکترونیکی مركز.

در اين راستا مديرعامل شركت آزمونه فولاد به همراه مدير مركز بازرسي فني و جوش كليه منابع و زیر ساخت های مورد نياز را تأمين نموده و كليه كاركنان  اهداف و اصول فوق را درك و مسئولانه به آنها عمل مي­نمايند و همچنین با گسترش شرکت خط مشی نیز ممکن است دارای تغییراتی شود که بر حسب نیاز در فواصلی بازنگری می شود. همچنین خط مشی در تمام سطوح سازمان درک، حفظ و اجرا می شود.

   مدیرعامل

      محمد باقر پورزرگر

خط مشی کیفیت 17025

آزمایشگاه هاي آزمونه فولاد با هدف بهبود مداوم در عملکرد و رعایت الزامات قانونی، سیستم مدیریت خود را بر اساس استاندارد ملی ايران – ايزو – آی‌ای‌سی 17025 تجديد نظر اول پياده سازی نموده و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام و خود را نسبت به اجراي آن متعهد مي داند:

1-  افزايش سطح رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود سیستم های مدیریت، توسعه دامنه فعالیت های تخصصی و توسعه سهم بازار

2-   افزایش سهم بازار از طریق عقد قراردادهای جدید و افزایش نیروی انسانی و تجهیزات جدید

3-   ارتقاء سطح علمی، دانش فنی و انگیزش کارکنان آزمایشگاه از طریق ارائه آموزش موثر و مستمر

4-   ارتقای سطح قابلیت اطمینان نتایج آزمونها از طریق طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت

5-   بهبود مداوم کیفیت خدمات از طریق تعامل سازنده و موثر با مراکز دانشگاهی، علمی و پژوهشی معتبر داخل و خارج کشور

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﻮرزرﮔﺮ