پوسترهای فنی

↓   پوستر جوشکاری قوسی با گاز محافظ

دانلود با سایز 50در70 (1مگابایت)  -  دانلود با سایز 100در140 (حدود2.4مگابایت)

 

↓   پوستر جوشکاری قوسی دستی با الکترود روکش دار

دانلود با سایز 50در70 (1مگابایت)  -  دانلود با سایز 100در140 (حدود2.2مگابایت)

 

↓   پوستر جوشکاری فولادهای زنگ نزن غیرهمسان

دانلود با سایز 50در70 (1مگابایت)  -  دانلود با سایز 100در140 (حدود2.1مگابایت)