شرکت در بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

مهندسین مشاور آزمونه فولاد در بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی میزبان 200 نفر از کارفرماها و شرکت های گوناگون بود. امید است تا با معرفی این شرکت و فعالیت های قابل انجام، زمینه هرچه بیشتر برای خدمت به صنعت کشور فراهم گردد.

برای دیدن فعالیت های این شرکت در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی روی اینجا لینک زیر کلیک نمایید.