شرکت در سومین همایش حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی

شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد به عنوان حامی طلا در سومین همایش حفاظت از خوردگی و بازرسی فنی که در تاریخ 4 – 5 اردیبهشت ماه  امسال در ماهشهر برگزار گردید، شرکت کرده و با کارفرماهای مختلف دیدن نمود.

همچنین کارگاهی با عنوان ” بررسی ضخامت باقیمانده زیر عایق به روش Pulsed Eddy Current ” با تدریس جناب آقای مهندس نادراصلی برگزار گردید.