آزمونه فولاد حامی انجمن خوردگی در هجدهمین کنگره ملی خوردگی

مهندسین مشاور آزمونه فولاد با حمایت ویژه خود از انجمن خوردگی، در هجدهمین کنگره ملی خوردگی از تاریخ 3 الی 5 بهمن ماه سال 96 شرکت داشته و به معرفی خدمات و زمینه های توسعه یافته شرکت حود پرداخت.

در این راستا جناب آقای مهندس نادراصلی، در کارگاهی که در دومین روز این کنگره برگزار گردید، به معرفی دستگاه Pulsed Eddy Current پرداخته و در مورد نقاط ضعف و قوت آن سخنرانی کردند.