شعبه امیدیه

استان خوزستان - امیدیه - شهرک پردیس - خیابان ششم - پلاک 104 طبقه 2

تلفن:06152639165

e-mail: brn.om@azmouneh.com

شعبه مهندسین مشاور آزمونه فولاد

مسئول شعبه : جناب آقای مهندس سید ابوطالب