قابلیت واکنش سنگدانه ها با قلیایی ها به روش ملات منشوری تسریع شده مطابق با استاندارد ISIRI 8753/ASTM C 1260

هدف تشخیص قابلیت واکنش مخرب قلیایی- سیلیسی سنگدانه ها در ملات منشوری طی مدت زمان 16 روز می باشد. این روش آزمون امکان تشخیص قابلیت واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه مورد مصرف در بتن را که ممکن است سبب بروز انبساط درونی و مخرب گردد، را فراهم می نماید. این روش ممکن است برای سنگدانه هایی که دیر واکنش نشان می دهند و یا دیر انبساط پذیر می باشند، مناسب باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *