لیست اهم قراردادهای شرکت آزمونه فولاد در بخش ژئوتکنیک
ردیفشماره پیمانشرح عملیاتطرف قراردادشماره قراردادتاریخ قراردادتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت قرارداد مبلغ قرارداد مبلغ با احتساب افزایش / مفاصاحساب
1245ژئوتکنیک سامانه انتقال آب از سد پالنگان به دشت راونسرشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران9031231390/08/101390/11/161395/03/31خاتمه13.602.717.398
2247ژئوتکنیک مطالعات مرحله دوم طرح سازه های زیرزمینی سد آزادشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران9033191390/11/101390/12/091395/03/31خاتمه12,947,879,930
3260ژئوتکنیک طرح سامانه انتقال آب از سد لیله به اراضی جوانرودتوسعه منابع آب و نیروی ایران9131131391/04/041391/05/081395/12/30خاتمه14,759,937,435
4277حفاری اکتشافی تکمیلی و حفر گاریهای اکتشاقی سد و نیروگاه پیرتقیشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران9120271391/09/071391/09/011395/12/29خاتمه19.717.712.209
5283خدمات ژئوتکنیک مرحله دوم نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای طرح رودبار لرستانشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران9091161391/12/131391/12/131394/12/29خاتمه11,771,021,651
6305انجام خدمات مرحله اول مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح خط 2 قطار شهری اصفهانسازمان قطارشهری اصفهان92/1121392/05/171392/08/271395/12/30خاتمه12,712,791,300
7312خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ذوب آهنذوب آهن اصفهان9208194c11392/11/281392/10/011396/12/29جاری27,252,477,932
8329عملیات حفاری ژئوتکنیک چاه‌های مشاهده‌ای طرح سد و نیروگاه سیمرهشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران81933191393/06/151393/06/261394/06/31خاتمه11,217,752,026
9بیمه بافتژئوتکنیک طرح تونل انتقال آب به شهر کرمانقرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاءس/240/5/23/8541393/10/141393/10/151395/04/31خاتمه12,501,900,103
10346مطالعات ژئوتکینک و مقاومت مصالح مرحله دوم طرح سد مخزنی و نیروگاه چومانشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران9431071394/02/231394/02/221396/03/31جاری28,790,177,576
11356انجام مطالعات تکمیلی و ژئوتکنیک مرحله دوم طرح سد بهشت آبادشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران9448021394/05/251394/06/011396/06/31جاری59,648,322,092
12*562انجام مطالعات ژئوتکنیک طرح تونل انتقال آب به شهر کرمانقرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء941040131394/07/181394/07/181395/12/30خاتمه39,099,768,664
13367مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی نیروگاه تلمبه ذخیره ای و سازه های زیرزمینی سد آزادتوسعه منابع آب و نیروی ایران9433081394/08/161394/06/011396/06/31جاری11,131,746,686
14369مطالعات ژئوتکنیک و طراح کامل گودبرداری و مهاربندی آبهای زیرزمینی تا عمق 25 متر پروژه یادمان همدانیانتوسعه و مدیریت بافناز اصفهان617-ب1394/08/201394/08/201396/02/31جاری898,378,549
15394انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک محل احداث نیروگاه 10 مکاواتی خورشیدی جرقویهشرکت برق و انرژی خورشیدی غدیرGS/9/ق/91395/05/121395/05/011395/11/30خاتمه693,757,738
16398انجام عملیات ژئوتکنیک مطالعات مرحله دوم بند سرمشک و سامانه انتقال آب به سدصفارودشرکت آب منطقه ای کرمان95/151395/04/221395/04/221395/10/22خاتمه3,898,900,000
17405انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح خط 2 قطارشهری اصفهانسازمان قطارشهری اصفهان95/1321395/07/241395/07/241396/03/24جاری9,208,178,579
18417انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک شهرستان یزد در مجاروت شهرک صنعتی یزدمهرشرکت توسعه خورشیدی مهریز غدیر9/ق/95/TSM1395/11/161395/11/011395/12/30خاتمه781,399,331
19418انجام مطالعات ژئوتکنیک محل احداث نیروگاه 10 مگاوات فهرج یزدشرکت انرژی آوا یزد95/126641395/12/011395/12/011396/03/31جاری581,526,242
20422انجام مطالعات خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیهشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران9543331395/10/081395/10/081396/01/08جاری3,998,678,183
21424انجام مطالعات ژئوتکنیک سازه‌های جانبی طرح انتقال آب از سد صفارود به کرمانشرکت آب منطقه ای کرمان96/011396/02/111396/02/111396/06/11جاری1,995,691,977