لیست اهم قراردادهای شرکت آزمونه فولاد در بخش ژئوتکنیک
ردیف شماره پیمان شرح عملیات طرف قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه وضعیت قرارداد  مبلغ قرارداد  مبلغ با احتساب افزایش / مفاصاحساب
1 245 ژئوتکنیک سامانه انتقال آب از سد پالنگان به دشت راونسر شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 903123 1390/08/10 1390/11/16 1395/03/31 خاتمه 13.602.717.398
2 247 ژئوتکنیک مطالعات مرحله دوم طرح سازه های زیرزمینی سد آزاد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 903319 1390/11/10 1390/12/09 1395/03/31 خاتمه 12,947,879,930
3 260 ژئوتکنیک طرح سامانه انتقال آب از سد لیله به اراضی جوانرود توسعه منابع آب و نیروی ایران 913113 1391/04/04 1391/05/08 1395/12/30 خاتمه 14,759,937,435
4 277 حفاری اکتشافی تکمیلی و حفر گاریهای اکتشاقی سد و نیروگاه پیرتقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 912027 1391/09/07 1391/09/01 1395/12/29 خاتمه 19.717.712.209
5 283 خدمات ژئوتکنیک مرحله دوم نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای طرح رودبار لرستان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 909116 1391/12/13 1391/12/13 1394/12/29 خاتمه 11,771,021,651
6 305 انجام خدمات مرحله اول مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح خط 2 قطار شهری اصفهان سازمان قطارشهری اصفهان 92/112 1392/05/17 1392/08/27 1395/12/30 خاتمه 12,712,791,300
7 312 خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 9208194c1 1392/11/28 1392/10/01 1396/12/29 جاری 27,252,477,932
8 329 عملیات حفاری ژئوتکنیک چاه‌های مشاهده‌ای طرح سد و نیروگاه سیمره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 8193319 1393/06/15 1393/06/26 1394/06/31 خاتمه 11,217,752,026
9 بیمه بافت ژئوتکنیک طرح تونل انتقال آب به شهر کرمان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء س/240/5/23/854 1393/10/14 1393/10/15 1395/04/31 خاتمه 12,501,900,103
10 346 مطالعات ژئوتکینک و مقاومت مصالح مرحله دوم طرح سد مخزنی و نیروگاه چومان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 943107 1394/02/23 1394/02/22 1396/03/31 جاری 28,790,177,576
11 356 انجام مطالعات تکمیلی و ژئوتکنیک مرحله دوم طرح سد بهشت آباد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 944802 1394/05/25 1394/06/01 1396/06/31 جاری 59,648,322,092
12 *562 انجام مطالعات ژئوتکنیک طرح تونل انتقال آب به شهر کرمان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء 94104013 1394/07/18 1394/07/18 1395/12/30 خاتمه 39,099,768,664
13 367 مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی نیروگاه تلمبه ذخیره ای و سازه های زیرزمینی سد آزاد توسعه منابع آب و نیروی ایران 943308 1394/08/16 1394/06/01 1396/06/31 جاری 11,131,746,686
14 369 مطالعات ژئوتکنیک و طراح کامل گودبرداری و مهاربندی آبهای زیرزمینی تا عمق 25 متر پروژه یادمان همدانیان توسعه و مدیریت بافناز اصفهان 617-ب 1394/08/20 1394/08/20 1396/02/31 جاری 898,378,549
15 394 انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک محل احداث نیروگاه 10 مکاواتی خورشیدی جرقویه شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر GS/9/ق/9 1395/05/12 1395/05/01 1395/11/30 خاتمه 693,757,738
16 398 انجام عملیات ژئوتکنیک مطالعات مرحله دوم بند سرمشک و سامانه انتقال آب به سدصفارود شرکت آب منطقه ای کرمان 95/15 1395/04/22 1395/04/22 1395/10/22 خاتمه 3,898,900,000
17 405 انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح خط 2 قطارشهری اصفهان سازمان قطارشهری اصفهان 95/132 1395/07/24 1395/07/24 1396/03/24 جاری 9,208,178,579
18 417 انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک شهرستان یزد در مجاروت شهرک صنعتی یزدمهر شرکت توسعه خورشیدی مهریز غدیر 9/ق/95/TSM 1395/11/16 1395/11/01 1395/12/30 خاتمه 781,399,331
19 418 انجام مطالعات ژئوتکنیک محل احداث نیروگاه 10 مگاوات فهرج یزد شرکت انرژی آوا یزد 95/12664 1395/12/01 1395/12/01 1396/03/31 جاری 581,526,242
20 422 انجام مطالعات خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 954333 1395/10/08 1395/10/08 1396/01/08 جاری 3,998,678,183
21 424 انجام مطالعات ژئوتکنیک سازه‌های جانبی طرح انتقال آب از سد صفارود به کرمان شرکت آب منطقه ای کرمان 96/01 1396/02/11 1396/02/11 1396/06/11 جاری 1,995,691,977