مهندسین مشاور آزمونه فولاد حامی چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد با افتخار در چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران که در دانشگاه شهرکرد در تاریخ 11 و 12 مهرماه برگزار شد، به عنوان حامی شرکت کرد.