بازرسی ادواری 93 و 94 جایگاههای CNG

جایگاه های CNG محول شده به شرکت آزمونه فولاد جهت انجام بازرسی استاندراد سازی  سال 94و93
ردیف کد جایگاه نام جایگاه استان شهر ردیف کد جایگاه نام جایگاه استان شهر
1 1626 ترابی حسین آباد اصفهان حسین آباد 27 3040055 چرمهين-ESF026 اصفهان چرمهين
2 3040319 ESF103 اصفهان خمینی شهر 28 715 رسالت کرکوند اصفهان مبارکه
3 1040467 هرند اصفهان هرند 29 1657 چادگانی پور اصفهان چادگان
4 10255 صادقيان اصفهان بادرود 30 1678 بوئین میاندشت اصفهان بوئین و میاندشت
5 10236 کافی اصفهان فلاورجان 31 10039 ايران پور اصفهان مبارکه
6 10237 صادقی و عشوری اصفهان فولاد شهر 32 1040019 وزوان اصفهان وزوان
7 10033 خميني شهر(حاج حيدري) اصفهان خمینی شهر 33 1040051 خيابان امام نجف‌ آباد اصفهان نجف آباد
8 714 ملکا 714 اصفهان تیران 34 1040052 كمربندي نجف آباد اصفهان نجف آباد
9 1570 شیران جوزدان اصفهان جوزدان 35 1040195 خوانسار1 اصفهان خوانسار
10 1755 تعاونی روستای بهنام حنا اصفهان حنا 36 1040245 فتح المبين اصفهان مبارکه
11 2061 الغدیر بویین میاندشت اصفهان بوئین و میاندشت 37 1040306 امام حسين (خوانسار 2) اصفهان خوانسار
12 10238 ضیایی اصفهان چمگردان 38 1040373 بادرود اصفهان بادرود
13 10252 مخلصی اصفهان گلپایگان 39 1040399 ترمينال اصفهان مبارکه
14 20427 فیلاخص اصفهان گلشهر 40 1040406 فولادشهر اصفهان فولاد شهر
15 1040115 خميني شهر اصفهان خمینی شهر 41 2040120 حسين لطيفي خوراسگاني اصفهان خوراسگان
16 1040196 گوگد اصفهان گوگد (گلپايگان) 42 3040054 فلاورجان-ESF029 اصفهان فلاورجان
17 1040247 گلپايگان اصفهان گلپایگان 43 3040317 ESF013-حسن آباد اصفهان حسن آباد
18 1040248 قهدريجان اصفهان قهدریجان 44 3040404 ESF070-خورزوق اصفهان خورزوق
19 1040442 دهق اصفهان دهق 45 3040413 ESF110 اصفهان حبيب آباد برخوار
20 2040204 مهدي فرهادي اصفهان نجف آباد 46 1040249 تیران اصفهان تیران
21 2040257 محمدرضا کاظمي اصفهان نجف آباد 47 3040412 کلیشاد و سودرجان اصفهان کلیشاد
22 2040275 حسن اميني اصفهان كهريزسنگ 48 1040014 فرزانگان 1 اصفهان اصفهان
23 3040065 ESF025-بلوار بسيج اصفهان فريدون شهر 49 3040043 ESF010- سپاهان شهر اصفهان سپاهان شهر
24 3040149 ESF069 اصفهان دستگرد 50 1040013 فرزانگان 2 اصفهان اصفهان
25 3040406 ESF042-سده لنجان اصفهان سده لنجان 51 3040048 جانبازان-ESF047 اصفهان اصفهان
26 10039 ايران پور اصفهان مبارکه 52 3040169 باغ رضوان-ESF071 اصفهان اصفهان

بازرسی ادواری 95 جایگاههای CNG

جایگاه های CNG محول شده به شرکت آزمونه فولاد جهت انجام بازرسی ادواری سال 95
ردیف کد جایگاه نام جایگاه استان شهر نوع تجهیزات ردیف کد جایگاه نام جایگاه استان شهر نوع تجهیزات
1 720 تعاونی کچوئیه اصفهان کچوئیه CST-750-250 27 2074 آلونی چ و بختیاری آلونی PC-1000-250
2 879 شهر مجلسی اصفهان مجلسی TAM-1500-250 28 2430 فرخشهر چ و بختیاری فرخشهر FG-500-60
3 1670 شفیعی اصفهان شهرضا HY-1000-250 29 5058 سياح چ و بختیاری چالشتر RMG-1000-250
4 1688 صالحات علی آباد اصفهان علی آباد کاشان HY-1000-250 30 10024 شرکتی شهرکرد چ و بختیاری شهرکرد CST-500-60
5 5004 رشادی 2 * اصفهان اصفهان PC-1000-250 31 20508 شلمزار چ و بختیاری شلمزار FG-500-60
6 10339 رشادي اصفهان نجف آباد PC-1000-250 32 20529 هفشجان چ و بختیاری هفشجان HY-500-250
7 20401 ناظمی اصفهان اصفهان HY-500-60 33 20562 اردل چ و بختیاری اردل PC-500-60
8 1040112 شاهين شهر اصفهان شاهین شهر TGC-1528-250 34 20563 لردگان چ و بختیاری لردگان TGC-500-60
9 1040442 دهق اصفهان دهق TGC-1000-60 35 20593 بلداجی چ و بختیاری بلداجی TGC-500-60
10 2040277 نصيري اصفهان خمینی شهر TGC-2000-250 36 20594 سورشجان چ و بختیاری سورشجان FG-500-60
11 5117 يزدي اصفهان اصفهان HY-1000-250 37 3130064 CHA003- سورشجان چ و بختیاری سورشجان HY-1500-250
12 20527 جایگاه زینبیه 110 اصفهان اصفهان HY-500-60 38 3130067 CHA006-اردل چ و بختیاری اردل DEL-1200-250
13 2040106 زارعي خوابجاني اصفهان اصفهان TGC-1528-250 39 3130068 CHA007 چ و بختیاری گندمان HY-1500-250
14 3040062 ESF014-چادگان اصفهان چادگان PC-1500-250 40 3130206 CHA004 چ و بختیاری كيان HY-1500-250
15 3040401 ESF080-فرودگاه اصفهان اصفهان DR-1500-250 41 3130208 CHA009-فرادنبه چ و بختیاری فرادبنه HY-1500-250
16 475 فارسان چ و بختیاری فارسان CST-1000-250 42 762 جایگاه پارسیان قم قم NE-750-250
17 5005 فرخشهر 2 چ و بختیاری فرخشهر TAM-750-250 43 2406 ادبی قم قم NE-1500-250
18 5021 پاسارگاد (جعفریان) چ و بختیاری شهرکرد HY-1000-250 44 2407 باقریان قم قم HY-1000-250
19 1130173 شهركرد چ و بختیاری شهرکرد TGC-1528-250 45 2408 یاوران کوثر قم قم SAFE-500-60
20 1130328 ميرآباد چ و بختیاری شهرکرد PC-1000-250 46 2410 طلائی قم قم HY-1000-250
21 1130449 فارسان چ و بختیاری فارسان PC-1000-250 47 20269 مجتمع توریستی مهتاب قم قم PC-1000-250
22 3130063 CHA002 چ و بختیاری هفشجان HY-1200-250 48 20557 تعاونی 57 قم قم PC-1000-250
23 3130066 CHA005 چ و بختیاری بروجن HY-1500-250 49 20558 تعاونی 58 قم قم PC-1000-250
24 3130070 CHA011 چ و بختیاری سامان DEL-1500-250 50 1160125 بوستان گلها قم قم PC-1250-250
25 491 ایتام امام زمان چ و بختیاری بروجن PC-1000-250 51 1160441 ميدان 72 تن قم قم CST-1000-250
26 1254 گلشور چ و بختیاری اردل CST-750-250 52 2160238 نيكان قم قم HY-1200-250

لیست خلاصه پروژه های شهربازی

رديف استان شهرستان شهربازي بازرسي
1 اصفهان اصفهان شهربازي خوراسگان 1395/12/22
2 كردستان سنندج شهربازي پارك فروشكاه رفاه 1395/05/16
3 كردستان سنندج شهربازي پارك ارم شهرك سعدي 1395/05/16
4 كردستان سقز پارک بازي پارك گولان 1395/05/31
5 كردستان سنندج ساير اماکن كایه 1396/01/16
6 كردستان سنندج ساير اماکن بادبادك ها 1396/01/16
7 كردستان سنندج ساير اماکن شای لند 1395/05/31
8 مازندران بابل شهربازی پارك ساحلی 1395/06/14
9 كردستان كامياران شهربازي بعثت 1395/05/31
10 اصفهان اصفهان شهربازي پارك بادي باغ غدير 1396/02/04
11 مازندران بابل شهربازي بزرگ(نوشيرواني) 1395/12/04
12 مازندران چمستان شهربازي كشپل 1395/06/16
13 مازندران نمك آبرود تله کابين نمك آبرود 1395/06/17
14 اصفهان شهرضا شهربازي پارك امامزاده 1395/07/02
15 يزد يزد شهربازي پارك شهدا 1395/12/23
16 يزد يزد شهربازي پارك شهدا 1395/12/23
17 يزد يزد شهربازي پارك شهدا 1395/12/23
18 يزد يزد پارک بازي هفتم تير 1395/12/09
19 يزد يزد پارک بازي آزادگان 1395/12/09
20 يزد يزد پارک بازي آزادگان 1395/12/09
21 يزد يزد شهربازي پارك شهدا 1395/12/23
22 يزد يزد پارک بازي آزادگان 1395/12/09
23 اصفهان شهرابريشم مهد کودک فردای روشن 1395/08/10
24 اصفهان شهرابريشم مهد کودک ستاره نوین 1395/10/07
25 اصفهان كاشان شهربازي سيمرغ 1395/11/01
26 اصفهان برخواروميمه ( شاهين شهر) زمين بازي پارك گرگاب 1395/08/19
27 مازندران بهشهر شهربازي پارك ملت شهرداري بهشهر 1395/10/14
28 اصفهان اصفهان زمين بازي مهد كودك پارسانا 2 1395/09/16
29 يزد تفت زمين بازي بوستان بزرگ شهر 1395/09/23
30 اصفهان فلاورجان زمين بازي پارك مدرس 1395/09/06
31 اصفهان فلاورجان زمين بازي پارك جعفر آباد 1395/09/06
32 اصفهان فلاورجان زمين بازي پارك گارماسه 1395/09/06
33 اصفهان اصفهان شهربازي شادي تمدن 1395/09/25
34 اصفهان برخواروميمه ( شاهين شهر) زمين بازي پارك ورودی شهرگرگاب 1395/09/15
35 اصفهان برخواروميمه ( شاهين شهر) زمين بازي پارك نشاط گرگاب 1395/09/15
36 اصفهان برخواروميمه ( شاهين شهر) زمين بازي پارك ورودی شهرگرگاب 1395/09/16
37 اصفهان برخواروميمه ( شاهين شهر) زمين بازي پارك نشاط گرگاب 1395/09/20
38 اصفهان برخواروميمه ( شاهين شهر) زمين بازي پارك كودك 1 گرگاب 1395/09/20
39 اصفهان برخواروميمه ( شاهين شهر) زمين بازي پارك كودك 2 گرگاب 1395/09/20
40 اصفهان برخواروميمه ( شاهين شهر) شهربازي پارك مولوی 1395/10/07
41 يزد يزد پارک بازي بزرگ شهر 1395/12/23
42 مازندران ساري  شهربازی خانه توپ پارك قائم ساري 1395/10/14
43 اصفهان اصفهان شهربازي سرزمين رويايي (پل وحيد) 1395/10/24
44 اصفهان اصفهان شهربازي سرزمين رويايي (پل وحيد) 1395/10/24
45 اصفهان اصفهان شهربازي دهكده تفريحي زاينده رود چادگان 1395/10/30
46 اصفهان شهرابريشم زمين بازي شهدا 1395/11/10
47 اصفهان شهرابريشم زمين بازي سلامت 1395/12/10
48 يزد يزد پارک بازي آزادشهر 1395/12/09
49 يزد ميبد پارک بازي پارك بهاران ميبد 1395/12/23
50 يزد يزد زمين بازي بوستان بزرگ حسن آباد 1396/02/02
51 يزد اردكان شهربازي پارك آزادي 1395/12/09
52 يزد يزد پارک بازي كوهستان 1395/12/17
53 اصفهان نجف آباد شهربازي فيروزه 1396/01/23
54 يزد يزد پارک بازي بزرگ شهر 1395/12/23
55 يزد يزد پارک بازي كوهستان 1395/12/17
56 يزد يزد پارک بازي آزادشهر 1395/12/23
57 اصفهان اردستان زمين بازي جنگلی مهاباد 1396/01/29
58 اصفهان سميرم زمين بازي پارك بهرز 1396/01/29
59 اصفهان سميرم زمين بازي ورودی شهر-شهر ونك 1396/01/29
60 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك ساحلی باغبادران 1396/01/29
61 اصفهان خوانسار زمين بازي زمین بازی بعثت 1396/01/29
62 اصفهان خوانسار زمين بازي بارك بازی سرچشمه 1 1396/01/29
63 اصفهان خوانسار زمين بازي پارك سرچشمه 2 1396/01/29
64 اصفهان خوانسار زمين بازي پارك بازی شاهد 1396/01/29
65 اصفهان خوانسار زمين بازي پارك عسل 1396/01/29
66 اصفهان خوانسار زمين بازي پارك محله وادشت 1396/01/29
67 اصفهان خوانسار زمين بازي پارك بازی مسجد جامع 1396/01/29
68 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك جوان 1396/01/30
69 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك لاله 1396/01/30
70 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك شهید رجایی 1396/01/30
71 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك ملت جنب تاسیسات 1 1396/01/30
72 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك ملت جنب تاسیسات 2 1396/01/30
73 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك ملت كنار پل 1396/01/30
74 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك كوهسار باغبادران 1396/01/29
75 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك بهشت باغبادران 1396/01/29
76 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك لاله باغبادران 1396/01/29
77 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك نیلوفر باغبادران 1396/01/29
78 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك محله نوگران شهر باغشاد 1396/01/29
79 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك محله مدیسه شهر باغشاد 1396/01/29
80 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك آبشار چرمهین 1396/01/29
81 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك شهرداری چرمهین 1396/01/29
82 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمين بازي پارك محله فرهنگیان چرمهین 1396/01/29
83 اصفهان فريدن ( داران ) زمين بازي آبشار-شهر چادگان 1396/01/30
84 اصفهان فريدن ( داران ) زمين بازي شهید فصیحی-شهر چادگان 1396/01/30
85 اصفهان فريدن ( داران ) زمین بازی زاینده رود-شهر چادگان 1396/01/30
86 اصفهان فريدن ( داران ) زمین بازی سمندگان-شهر چادگان 1396/01/30
87 اصفهان فريدن ( داران ) زمين بازي پیامبر اعظم-شهر رزوه 1396/01/29
88 اصفهان گلپايگان زمين بازي پارك جنگلی 1396/01/29
89 اصفهان گلپايگان زمين بازي پارك ساحلی 1396/01/29
90 اصفهان گلپايگان زمين بازي پارك محله كاظم آباد 1396/01/29
91 اصفهان گلپايگان زمين بازي پارك هفده تن 1396/01/29
92 اصفهان گلپايگان زمين بازي پارك شهرداری 1396/01/29
93 اصفهان گلپايگان زمين بازي پارك لاله گوگد 1396/01/29
94 اصفهان گلپايگان زمين بازي پارك لاله گوگد 0
95 اصفهان گلپايگان زمين بازي پارك حسینیه 1396/01/29
96 اصفهان نايين زمين بازي زمین بازی لاله 1396/01/30
97 اصفهان نايين زمين بازي محمدیه 1396/01/30
98 اصفهان نايين زمين بازي ملت 1396/01/30
99 اصفهان نايين زمين بازي غدیر 1396/01/30
100 اصفهان نايين زمين بازي 8شهریور 1396/01/30
101 اصفهان اردستان زمين بازي شهرك سجاد-شهر مهاباد 1396/01/30
102 اصفهان اردستان زمین بازی كوی بابا كوهی-شهر زواره 1396/01/30
103 اصفهان اردستان زمين بازي بلوار كشاورز-شهر زواره 1396/01/30
104 اصفهان اردستان زمين بازي پارك شهید بهشتی-شهر زواره 1396/01/30
105 اصفهان اردستان زمين بازي جنب بیمارستان 1396/01/30
106 اصفهان اردستان زمين بازي بلوار ولیعصر 1396/01/30
107 اصفهان اردستان زمين بازي دفاع مقدس 1396/01/30
108 اصفهان اردستان زمين بازي كودك 1396/01/30
109 اصفهان اردستان زمين بازي محله مون 1396/01/30
110 اصفهان اردستان زمين بازي مسجد جامع 1396/01/30
111 اصفهان اصفهان زمین بازی آب انبار-شهر تودشك 1396/01/30
112 اصفهان سميرم زمين بازي مركز شهر-شهر ونك 1396/01/30
113 اصفهان سميرم زمين بازي وحدت-شهر حنا 1396/01/30
114 اصفهان سميرم زمين بازي پارك كوشك 1396/01/30
115 اصفهان سميرم زمین بازی ورودی -شهر حنا 1396/01/30
116 اصفهان سميرم زمين بازي پارك 35 دستگاه 1396/01/30
117 اصفهان سميرم زمين بازي پارك كودك 1396/01/30
118 اصفهان سميرم زمين بازي پارك آبشار 1396/01/30
119 اصفهان سميرم زمين بازي زمین بازی دریاچه 1396/01/30
120 اصفهان اردستان زمين بازي جنگلی مهاباد 1396/01/30
121 اصفهان اردستان زمین بازی پارك شهدای گمنام 1396/02/03
122 اصفهان فريدن ( داران ) – زمین بازی پارك شهید خلیل كرمی 1396/02/03
123 اصفهان لنجان ( زرين شهر ) زمین بازی پارك ملاصدرا 1396/02/03
124 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك امیركبیر 1396/02/09
125 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك اندیشه 1396/02/09
126 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك بانوان 1396/02/09
127 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك برون پهنه 1396/02/09
128 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك بزرگمهر2 1396/02/09
129 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك بزرگمهر1 1396/02/09
130 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك دانش آموز 1396/02/09
131 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك امام زاده 1396/02/09
132 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك فارابی 1396/02/09
133 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك فرهنگ 1396/02/09
134 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك غدیر 1396/02/09
135 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك گلستان 1396/02/09
136 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك جانبازان 1396/02/09
137 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك لاله 1396/02/10
138 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك محله 1396/02/10
139 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك مهدی آباد 1396/02/10
140 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك مجاهدان 1396/02/10
141 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك نماز 1396/02/10
142 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك پردیس 1396/02/10
143 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك رازی 1396/02/10
144 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك سرچشمه جنوبی 1396/02/10
145 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك شهر 1396/02/10
146 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك عباس آباد شهر فرادنبه 1396/02/10
147 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك آزادگان شهر فرادنبه 1396/02/10
148 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك كودك شهر فرادنبه 1396/02/10
149 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك لقمان شهر فرادنبه 1396/02/10
150 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك عارف 1396/02/10
151 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك بهشت 1396/02/10
152 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك امام علی 1396/02/10
153 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك امام سجاد 1396/02/10
154 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك كوی امام 1396/02/10
155 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك محله اسد 1396/02/10
156 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك ملت 1396/02/10
157 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك معلم 1396/02/10
158 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك اردوبار 1396/02/10
159 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك پرستار 1396/02/10
160 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك پیامبر اعظم 1396/02/10
161 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك شهید رجایی 1396/02/10
162 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك سیاسر 1396/02/10
163 چهار محال و بختياري اردل زمين بازي پارك كودك شهر دشتك 1396/02/10
164 چهار محال و بختياري اردل زمين بازي پارك ملت شهر ناغان 1396/02/10
165 چهار محال و بختياري اردل زمين بازي پارك بی مریم 1396/02/10
166 چهار محال و بختياري اردل زمين بازي پارك دژپارت 1396/02/10
167 چهار محال و بختياري اردل زمين بازي پارك جونقان شهر جونقان 1396/02/10
168 چهار محال و بختياري اردل زمين بازي پارك دریاچه شهر شلمزار 1396/02/10
169 چهار محال و بختياري اردل زمين بازي پارك جوان شهر شلمزار 1396/02/10
170 چهار محال و بختياري اردل زمين بازي پارك دستنا شهر دستنا 1396/02/10
171 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك آزادگان شهر بلداجی 1396/02/10
172 چهار محال و بختياري بروجن – پارك شهدا شهر بلداجی 1396/02/10
173 چهار محال و بختياري بروجن زمين بازي پارك گندمان شهر گندمان 1396/02/10
174 چهار محال و بختياري بن زمين بازي پارك امام زاده شهر نافچ 1396/02/10
175 چهار محال و بختياري بن زمين بازي پارك غدیر شهر نافچ 1396/02/10
176 چهار محال و بختياري بن زمين بازي پارك لاله شهر نافچ 1396/02/10
177 چهار محال و بختياري بن زمين بازي پارك شهدا وردنجان 1396/02/10
178 چهار محال و بختياري بن زمين بازي پارك گرداب 1396/02/10
179 چهار محال و بختياري بن زمين بازي پارك گلستان 1396/02/10
180 چهار محال و بختياري بن زمين بازي پارك حاجی آباد 1396/02/10
181 چهار محال و بختياري بن زمين بازي پارك ملت 1396/02/10
182 چهار محال و بختياري فارسان زمين بازي پارك معلم شهر سورشجان 1396/02/10
183 چهار محال و بختياري فارسان زمين بازي پارك صاحب الزمان شهر سورشجان 1396/02/10
184 چهار محال و بختياري فارسان زمين بازي پارك قبرستان قدیم شهر باباحیدر 1396/02/10
185 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك علامه حلی شهر هفشجان 1396/02/10
186 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك بلوار ارتش شهر هفشجان 1396/02/10
187 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك چمران شهر هفشجان 1396/02/10
188 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك فجر شهر هفشجان 1396/02/10
189 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك میانرود شهر هفشجان 1396/02/10
190 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك معلم شهر هفشجان 1396/02/10
191 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك مدرس شهر هفشجان 1396/02/10
192 چهار محال و بختياري شهركرد زمين بازي پارك پروین شهر هفشجان 1396/02/10
193 چهار محال و بختياري فارسان زمين بازي پارك دولت آباد شهر چلیچه 1396/02/10
194 چهار محال و بختياري فارسان زمين بازي پارك شهدا شهر چلیچه 1396/02/11
195 چهار محال و بختياري فارسان زمين بازي پارك قاش شهر گوجان 1396/02/11
196 چهار محال و بختياري فارسان زمين بازي پارك كودك شهر گوجان 1396/02/11
197 چهار محال و بختياري لردگان زمين بازي پارك شهر شهر آلونی 1396/02/11
198 چهار محال و بختياري لردگان زمين بازي پارك چشمه برم شهر مال خلیفه 1396/02/11
199 چهار محال و بختياري لردگان زمين بازي پارك چشمه برم 1396/02/11
200 چهار محال و بختياري لردگان زمين بازي پارك خلیج فارس 1 1396/02/11
201 چهار محال و بختياري لردگان زمين بازي پارك خلیج فارس2 1396/02/11
202 چهار محال و بختياري لردگان زمين بازي پارك وحدت 1396/02/11
203 چهار محال و بختياري لردگان زمين بازي پارك ولایت 1396/02/11
204 اصفهان نجف آباد زمين بازي شهرك امام حسین 1396/02/12
205 اصفهان نجف آباد زمين بازي پارك شركت گاز 1396/02/12

لیست قرارداد بازرسی و غیر مخرب

لیست اهم قراردادهای شرکت آزمونه فولاد در بخش بازرسی و غیرمخرب
ردیف شماره پیمان شرح عملیات  کد پروژه ردیف پرونده طرف قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه وضعیت قرارداد  مبلغ قرارداد
1 255 عملیات بازرسی-پرتونگاری لوله های انتقال آب از سد تالوار به همدان F 53 شرکت آب منطقه ای همدان 11432/101 1390/07/10 1390/02/01 1392/07/30 خاتمه يافت  2,776,968,000
2 256 رادیوگرافی ایستگاههای شیربین راهی مسیر خط لوله پتاوه-پل کله F 58 موسسه اروندان 91/536 1391/02/01 1391/02/01 1392/04/31 خاتمه يافت 690,320,000
3 * رادیوگرافی مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان F 65 شرکت مهندسی درریز 1218-C-DR-CIV-0074 1391/05/25 1391/05/25 1391/08/25 خاتمه يافت 180,524,000
4 280 رادیوگرافی Piping بویلرهای فاز 19 عسلویه F 73 صنایع انرژی آذرآب 1253/ص/19/199 91/12/05 91/11/01 1391/12/30 خاتمه يافت 257,750,000
5 281 آزمایش کنترل کیفی جوش و فلز گروه شناورهای زیرسطحی F 74 سازمان صنایع دریائی 6821/73/739 91/11/01 91/11/01 1392/05/31 خاتمه يافت 758,620,512
6 * پرتونگاری پتروشیمی آریاساسول و سایت‌های مجاور در عسلویه F 75 شرکت طوبی تاک 91/1000 91/11/24 91/10/28 1392/03/31 خاتمه يافت 807,692,400
7 286 کنترل کیفی،آزمایشهای غیرمخرب،نظارت بربالکهای زیرجراثقال ریخته‌گری مداوم ذوب‌آهن F 78 مرآت پولاد 200/7308 92/01/27 92/01/27 1396/06/31 جاری 9,181,935,438
8 296 رادیوگرافی یوتیلیتی فازهای 22 الی 24 پارس جنوبی F 84 شرکت ناردیس C-28-P-L-92-0484-00 92/05/21 92/04/15 92/07/15 خاتمه يافت  484,920,000
9 297 عملیات پرتونگاری فاز 19 پارس جنوبی F 85 شرکت بلندطبقه BT-GH-PH19-92-094 1392/03/13 1392/03/13 1392/05/10 خاتمه يافت 1,399,960,500
10 300 بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات طرح توسعه شرکت فولادسیرجان ایرانیان F 86 فولادسیرجان ایرانیان 92-3240 92/06/25 92/03/01 1396/06/31 جاری 4,919,300,000
11 311 خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفی خدمات آزمایشگاهی ذوب‌آهن F 94 ذوب آهن اصفهان 9208192c1 92/11/28 1392/10/01 1396/12/29 جاری 23,377,022,966
12 318 عملیات رادیوگرافی صنعتی پالایشگاه اصفهان F 101 شرکت پالایش نفت اصفهان 1335-93-84/پ ن 1393/03/10 1393/03/10 1396/03/09 جاری 1,314,350,000
13 321 رادیوگرافی پایپینگ پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس F 103 گروه بین‌المللی آبادراهان‌پارس ARP/93/401 1393/03/01 1393/03/01 1393/06/31 خاتمه يافت 1,020,992,763
14 344 آزمون‌های بازرسی مربوط به ساطه مخزن بیوگاز تصفیه خانه فاضلاب همدان F 127 شرکت آب و فاضلاب همدان ع/93/266 1394/01/31 1394/01/31 1395/09/30 جاری 187,200,000
15 348 خدمات کنترل کیفیت ساخت و بازرسی جوش سازه آبچر باغ پرندگان لویزان F 130 شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران 89/272000 1394/03/06 1394/03/11 1395/12/29 جاری 2,350,000,000
16 355 انجام عملیات NDT خطوط لوله 32″  و 4″ خشکی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی F 135 شرکت صنعت گستر کیش 2314/0060 1394/05/25 1394/04/01 1395/10/30 جاری 7,017,600,000
17 357 انجام بخشی از عملیات تکمیلی بازرسی فنی ساختمان مرکزی شهرداری شاهین شهر F 136 شهرداری شاهین شهر 12367 1394/06/01 1394/06/01 1394/11/30 جاری 498,491,370
18 358 خدمات آزمایشگاه فنی و مهندسی خاک ، بتن ، مقاومت مصالح بصورت موردی و تعرفه‌ای پروژه مجتمع مسکونی مروارید غرب F 137 نماینده شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران 37818/ف 1394/05/21 1394/04/01 1395/03/31 جاری 3,952,399,600
19 * انجام آزمایشهای غیرمخرب (رادیوگرافی) در محل پالایشگاه اصفهان F 140 پوشش گران تیبا 8310/آف 1394/07/28 1394/07/28 1395/02/27 جاری 350,000,000
20 366 انجام خدمات تفسیرها فیلمهای رادیوگرافی سرجوشهای خطوط لوله گاز در سطح استان کردستان F 143 شرکت گاز کردستان 940892 1394/08/10 1394/08/01 1396/02/31 جاری 429,198,000
21 368 عملیات تکمیلی بازرسی و کنترل کیف جوش تجهیزات هیدرومکانیکال تونل سوم کوهرنگ F 144 شرکت آب منطقه‌ای اصفهان 94/145 1394/08/16 1394/08/16 1396/07/01 جاری 997,498,820
22 383 انجام عملیات پرتونگاری صنعتی و تستهای غیرمخرب F 153 مجتمع فولاد مبارکه 48404391 1394/12/17 1395/02/01 1396/04/31 جاری 1,989,999,700
23 384 عملیات بازرسی فنی اسکلت فلزی ساختمان کلینیک شهرستانهای تنکابن ،بابلسر و بهشهر F 154 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 4/14415/د 1394/12/26 1394/12/26 1395/06/31 جاری 95,000,000
24 386 انجام آزمایش پرتونگاری واقع در کارخانه ذغالشوئی البرز مرکزی F 157 شرکت ساختن برای ماندن-سابرما 15630/288/005 1394/10/15 1394/10/15 1395/07/30 جاری 1,000,011,300
25 387 انجام عملیات بازرسی فنی و کنترل جوش و رنگ پروژه اسکلت فلزی گلزار شهدای زرین شهر F 158 شهرداری زرین شهر 4898 1394/02/30 1395/02/30 1396/03/31 جاری 249,215,700
26 388 انجام عملیات رادیوگرافی ، شهور و ثبوت و تفسیر در کارخانه ایران اسپیرال F 159 شرکت ایران اسپیرال 95-026 1395/02/01 1395/02/01 1395/12/30 جاری 4,225,000,000
27 391 بازرسی کالا حین ساخت پروژه های آبرسانی شیراز و بزد F 162 گروه تخصصی نیروگستر kh-y-95-111 1395/03/30 1395/03/30 1393/03/30 جاری 1,200,000,000
28 392 خدمات بازرسی فنی جوش و انجام آزمایش رادیوگرافی طرح گرمسیری F 163 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 954007 1395/05/06 1395/05/06 1396/05/05 جاری 22,060,336,884
29 399 انجام عملیات بازرسی فنی ساختمان مرکزی شهرداری شاهین شهر(5) F 165 شهرداری شاهین شهر 12740 1395/05/25 1395/05/25 1396/06/31 جاری 984,885,724
30 * انجام خدمات بازرسی جوش ، پرتونگاری صنعتی ، نظارت خوردگی فلزات ، ضخامت سنجی و خدمات آزمایشگاهی پایش خوردگی F 166 شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری 79-84-10823 1395/04/01 1395/04/01 1396/03/31 جاری 7,704,652,000
31 400 کنترل کیفی و کنترل بسته بندی و تحویل گیری اقلام تامینی F 169 صنایع شهید شاهمرادی(زرین‌خودرو) 1395533 1395/04/01 1395/04/01 1395/10/30 جاری 906,708,105
32 401 بازرسی فنی ساخت اسکلت فلزی پروژه خردایش مجدد F 167 شرکت فولاد سیرجان ایراینان 95-S-0/606 1395/06/13 1395/05/01 1395/12/30 جاری 320,000,000
33 402 بازرسی فنی و نظارت حین ساخت  تجهیزات داخل کشور پروژه خردایش مجدد F 168 شرکت فولاد سیرجان ایراینان 95-S-0/607 1395/06/13 1395/05/01 1395/12/30 جاری 336,000,000
34 406 انجام خدمات بازرسی فنی و آزمایشگاهی غیرمخرب و متالورژی پروژهای طرح و توسعه F 171 ساخت کوشا انرژی تبرستان KET-150158 1395/05/01 1395/05/01 1395/12/29 جاری 1,500,000,000
35 409 عملیات نمونه سازی و انجام آزمونهای جوشکاری شرکت ساخت تجهیزات سپاهان F 174 شرکت ساخت تجهیزات سپاهان STS-95095 1395/07/11 1395/05/01 1396/04/31 جاری آحاد بهاء
36 410 مشاوره و بررسی سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی غدیر F 175 شرکت پتروشیمی غدیر غ ق/95/564 1395/09/09 1395/08/14 1396/02/31 جاری 174,156,000
37 411 ارائه خدمات آزمایشگاهی سازمان صنایع دفاع-صنعت بومی سازی F 176 سازمان صنایع دفاع 95/509 1395/07/03 1395/09/03 1396/02/03 جاری 1,000,000,000
38 412 خدمات مشاور آزمایشهای مخرب جوش ، بتن و متالورژی چهارباغ اصفهان F 177 شرکت توسعه و عمران امید 6778 1395/09/14 1395/09/22 1396/12/22 جاری 1,302,664,900
39 413 کنترل کیفی و آزمایشهای خاک ، بتن و جوش پروزه شیرخانه‌ها و  خط دوم انتقال آب به اصفهان بزرگ F 178 شرکت آب منطقه ای اصفهان 95/155 1395/09/29 1395/08/01 1396/07/30 جاری 1.898.213.035
40 423 خدمات بازرسی فنی و کنترل اولیه نقشه های شاپ و … اورژانس بیمارستان امام رضا تبریز F 184 مهندسین طرح آفرینان هزاره امید 95/1685 1395/12/09 1395/12/09 1396/02/08 جاری 895,830,000
41 426 بازرسی حین ساخت لوله های 1200 میلیمتر در شرکت ایران اسپیرال F 185 شرکت میرآب زاینده رود 684/3 1396/01/05 1396/01/05 1396/06/31 جاری 340,000,000