بازرسی ادواری 93 و 94 جایگاههای CNG

جایگاه های CNG محول شده به شرکت آزمونه فولاد جهت انجام بازرسی استاندراد سازی  سال 94و93
ردیفکد جایگاهنام جایگاهاستانشهرردیفکد جایگاهنام جایگاهاستانشهر
11626ترابی حسین آباداصفهانحسین آباد273040055چرمهين-ESF026اصفهانچرمهين
23040319ESF103اصفهانخمینی شهر28715رسالت کرکونداصفهانمبارکه
31040467هرنداصفهانهرند291657چادگانی پوراصفهانچادگان
410255صادقياناصفهانبادرود301678بوئین میاندشتاصفهانبوئین و میاندشت
510236کافیاصفهانفلاورجان3110039ايران پوراصفهانمبارکه
610237صادقی و عشوریاصفهانفولاد شهر321040019وزواناصفهانوزوان
710033خميني شهر(حاج حيدري)اصفهانخمینی شهر331040051خيابان امام نجف‌ آباداصفهاننجف آباد
8714ملکا 714اصفهانتیران341040052كمربندي نجف آباداصفهاننجف آباد
91570شیران جوزداناصفهانجوزدان351040195خوانسار1اصفهانخوانسار
101755تعاونی روستای بهنام حنااصفهانحنا361040245فتح المبيناصفهانمبارکه
112061الغدیر بویین میاندشتاصفهانبوئین و میاندشت371040306امام حسين (خوانسار 2)اصفهانخوانسار
1210238ضیاییاصفهانچمگردان381040373بادروداصفهانبادرود
1310252مخلصیاصفهانگلپایگان391040399ترمينالاصفهانمبارکه
1420427فیلاخصاصفهانگلشهر401040406فولادشهراصفهانفولاد شهر
151040115خميني شهراصفهانخمینی شهر412040120حسين لطيفي خوراسگانياصفهانخوراسگان
161040196گوگداصفهانگوگد (گلپايگان)423040054فلاورجان-ESF029اصفهانفلاورجان
171040247گلپايگاناصفهانگلپایگان433040317ESF013-حسن آباداصفهانحسن آباد
181040248قهدريجاناصفهانقهدریجان443040404ESF070-خورزوقاصفهانخورزوق
191040442دهقاصفهاندهق453040413ESF110اصفهانحبيب آباد برخوار
202040204مهدي فرهادياصفهاننجف آباد461040249تیراناصفهانتیران
212040257محمدرضا کاظمياصفهاننجف آباد473040412کلیشاد و سودرجاناصفهانکلیشاد
222040275حسن امينياصفهانكهريزسنگ481040014فرزانگان 1اصفهاناصفهان
233040065ESF025-بلوار بسيجاصفهانفريدون شهر493040043ESF010- سپاهان شهراصفهانسپاهان شهر
243040149ESF069اصفهاندستگرد501040013فرزانگان 2اصفهاناصفهان
253040406ESF042-سده لنجاناصفهانسده لنجان513040048جانبازان-ESF047اصفهاناصفهان
2610039ايران پوراصفهانمبارکه523040169باغ رضوان-ESF071اصفهاناصفهان

بازرسی ادواری 95 جایگاههای CNG

جایگاه های CNG محول شده به شرکت آزمونه فولاد جهت انجام بازرسی ادواری سال 95
ردیفکد جایگاهنام جایگاهاستانشهرنوع تجهیزاتردیفکد جایگاهنام جایگاهاستانشهرنوع تجهیزات
1720تعاونی کچوئیهاصفهانکچوئیهCST-750-250272074آلونیچ و بختیاریآلونیPC-1000-250
2879شهر مجلسیاصفهانمجلسیTAM-1500-250282430فرخشهرچ و بختیاریفرخشهرFG-500-60
31670شفیعیاصفهانشهرضاHY-1000-250295058سياحچ و بختیاریچالشترRMG-1000-250
41688صالحات علی آباداصفهانعلی آباد کاشانHY-1000-2503010024شرکتی شهرکردچ و بختیاریشهرکردCST-500-60
55004رشادی 2 *اصفهاناصفهانPC-1000-2503120508شلمزارچ و بختیاریشلمزارFG-500-60
610339رشادياصفهاننجف آبادPC-1000-2503220529هفشجانچ و بختیاریهفشجانHY-500-250
720401ناظمیاصفهاناصفهانHY-500-603320562اردلچ و بختیاریاردلPC-500-60
81040112شاهين شهراصفهانشاهین شهرTGC-1528-2503420563لردگانچ و بختیاریلردگانTGC-500-60
91040442دهقاصفهاندهقTGC-1000-603520593بلداجیچ و بختیاریبلداجیTGC-500-60
102040277نصيرياصفهانخمینی شهرTGC-2000-2503620594سورشجانچ و بختیاریسورشجانFG-500-60
115117يزدياصفهاناصفهانHY-1000-250373130064CHA003- سورشجانچ و بختیاریسورشجانHY-1500-250
1220527جایگاه زینبیه 110اصفهاناصفهانHY-500-60383130067CHA006-اردلچ و بختیاریاردلDEL-1200-250
132040106زارعي خوابجانياصفهاناصفهانTGC-1528-250393130068CHA007چ و بختیاریگندمانHY-1500-250
143040062ESF014-چادگاناصفهانچادگانPC-1500-250403130206CHA004چ و بختیاریكيانHY-1500-250
153040401ESF080-فرودگاهاصفهاناصفهانDR-1500-250413130208CHA009-فرادنبهچ و بختیاریفرادبنهHY-1500-250
16475فارسانچ و بختیاریفارسانCST-1000-25042762جایگاه پارسیانقمقمNE-750-250
175005فرخشهر 2چ و بختیاریفرخشهرTAM-750-250432406ادبیقمقمNE-1500-250
185021پاسارگاد (جعفریان)چ و بختیاریشهرکردHY-1000-250442407باقریانقمقمHY-1000-250
191130173شهركردچ و بختیاریشهرکردTGC-1528-250452408یاوران کوثرقمقمSAFE-500-60
201130328ميرآبادچ و بختیاریشهرکردPC-1000-250462410طلائیقمقمHY-1000-250
211130449فارسانچ و بختیاریفارسانPC-1000-2504720269مجتمع توریستی مهتابقمقمPC-1000-250
223130063CHA002چ و بختیاریهفشجانHY-1200-2504820557تعاونی 57قمقمPC-1000-250
233130066CHA005چ و بختیاریبروجنHY-1500-2504920558تعاونی 58قمقمPC-1000-250
243130070CHA011چ و بختیاریسامانDEL-1500-250501160125بوستان گلهاقمقمPC-1250-250
25491ایتام امام زمانچ و بختیاریبروجنPC-1000-250511160441ميدان 72 تنقمقمCST-1000-250
261254گلشورچ و بختیاریاردلCST-750-250522160238نيكانقمقمHY-1200-250

لیست خلاصه پروژه های شهربازی

رديفاستانشهرستانشهربازيبازرسي
1اصفهاناصفهانشهربازي خوراسگان1395/12/22
2كردستانسنندجشهربازي پارك فروشكاه رفاه1395/05/16
3كردستانسنندجشهربازي پارك ارم شهرك سعدي1395/05/16
4كردستانسقزپارک بازي پارك گولان1395/05/31
5كردستانسنندجساير اماکن كایه1396/01/16
6كردستانسنندجساير اماکن بادبادك ها1396/01/16
7كردستانسنندجساير اماکن شای لند1395/05/31
8مازندرانبابلشهربازی پارك ساحلی1395/06/14
9كردستانكاميارانشهربازي بعثت1395/05/31
10اصفهاناصفهانشهربازي پارك بادي باغ غدير1396/02/04
11مازندرانبابلشهربازي بزرگ(نوشيرواني)1395/12/04
12مازندرانچمستانشهربازي كشپل1395/06/16
13مازندراننمك آبرودتله کابين نمك آبرود1395/06/17
14اصفهانشهرضاشهربازي پارك امامزاده1395/07/02
15يزديزدشهربازي پارك شهدا1395/12/23
16يزديزدشهربازي پارك شهدا1395/12/23
17يزديزدشهربازي پارك شهدا1395/12/23
18يزديزدپارک بازي هفتم تير1395/12/09
19يزديزدپارک بازي آزادگان1395/12/09
20يزديزدپارک بازي آزادگان1395/12/09
21يزديزدشهربازي پارك شهدا1395/12/23
22يزديزدپارک بازي آزادگان1395/12/09
23اصفهانشهرابريشممهد کودک فردای روشن1395/08/10
24اصفهانشهرابريشممهد کودک ستاره نوین1395/10/07
25اصفهانكاشانشهربازي سيمرغ1395/11/01
26اصفهانبرخواروميمه ( شاهين شهر)زمين بازي پارك گرگاب1395/08/19
27مازندرانبهشهرشهربازي پارك ملت شهرداري بهشهر1395/10/14
28اصفهاناصفهانزمين بازي مهد كودك پارسانا 21395/09/16
29يزدتفتزمين بازي بوستان بزرگ شهر1395/09/23
30اصفهانفلاورجانزمين بازي پارك مدرس1395/09/06
31اصفهانفلاورجانزمين بازي پارك جعفر آباد1395/09/06
32اصفهانفلاورجانزمين بازي پارك گارماسه1395/09/06
33اصفهاناصفهانشهربازي شادي تمدن1395/09/25
34اصفهانبرخواروميمه ( شاهين شهر)زمين بازي پارك ورودی شهرگرگاب1395/09/15
35اصفهانبرخواروميمه ( شاهين شهر)زمين بازي پارك نشاط گرگاب1395/09/15
36اصفهانبرخواروميمه ( شاهين شهر)زمين بازي پارك ورودی شهرگرگاب1395/09/16
37اصفهانبرخواروميمه ( شاهين شهر)زمين بازي پارك نشاط گرگاب1395/09/20
38اصفهانبرخواروميمه ( شاهين شهر)زمين بازي پارك كودك 1 گرگاب1395/09/20
39اصفهانبرخواروميمه ( شاهين شهر)زمين بازي پارك كودك 2 گرگاب1395/09/20
40اصفهانبرخواروميمه ( شاهين شهر)شهربازي پارك مولوی1395/10/07
41يزديزدپارک بازي بزرگ شهر1395/12/23
42مازندرانساري شهربازی خانه توپ پارك قائم ساري1395/10/14
43اصفهاناصفهانشهربازي سرزمين رويايي (پل وحيد)1395/10/24
44اصفهاناصفهانشهربازي سرزمين رويايي (پل وحيد)1395/10/24
45اصفهاناصفهانشهربازي دهكده تفريحي زاينده رود چادگان1395/10/30
46اصفهانشهرابريشمزمين بازي شهدا1395/11/10
47اصفهانشهرابريشمزمين بازي سلامت1395/12/10
48يزديزدپارک بازي آزادشهر1395/12/09
49يزدميبدپارک بازي پارك بهاران ميبد1395/12/23
50يزديزدزمين بازي بوستان بزرگ حسن آباد1396/02/02
51يزداردكانشهربازي پارك آزادي1395/12/09
52يزديزدپارک بازي كوهستان1395/12/17
53اصفهاننجف آبادشهربازي فيروزه1396/01/23
54يزديزدپارک بازي بزرگ شهر1395/12/23
55يزديزدپارک بازي كوهستان1395/12/17
56يزديزدپارک بازي آزادشهر1395/12/23
57اصفهاناردستانزمين بازي جنگلی مهاباد1396/01/29
58اصفهانسميرمزمين بازي پارك بهرز1396/01/29
59اصفهانسميرمزمين بازي ورودی شهر-شهر ونك1396/01/29
60اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك ساحلی باغبادران1396/01/29
61اصفهانخوانسارزمين بازي زمین بازی بعثت1396/01/29
62اصفهانخوانسارزمين بازي بارك بازی سرچشمه 11396/01/29
63اصفهانخوانسارزمين بازي پارك سرچشمه 21396/01/29
64اصفهانخوانسارزمين بازي پارك بازی شاهد1396/01/29
65اصفهانخوانسارزمين بازي پارك عسل1396/01/29
66اصفهانخوانسارزمين بازي پارك محله وادشت1396/01/29
67اصفهانخوانسارزمين بازي پارك بازی مسجد جامع1396/01/29
68اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك جوان1396/01/30
69اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك لاله1396/01/30
70اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك شهید رجایی1396/01/30
71اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك ملت جنب تاسیسات 11396/01/30
72اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك ملت جنب تاسیسات 21396/01/30
73اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك ملت كنار پل1396/01/30
74اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك كوهسار باغبادران1396/01/29
75اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك بهشت باغبادران1396/01/29
76اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك لاله باغبادران1396/01/29
77اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك نیلوفر باغبادران1396/01/29
78اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك محله نوگران شهر باغشاد1396/01/29
79اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك محله مدیسه شهر باغشاد1396/01/29
80اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك آبشار چرمهین1396/01/29
81اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك شهرداری چرمهین1396/01/29
82اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمين بازي پارك محله فرهنگیان چرمهین1396/01/29
83اصفهانفريدن ( داران )زمين بازي آبشار-شهر چادگان1396/01/30
84اصفهانفريدن ( داران )زمين بازي شهید فصیحی-شهر چادگان1396/01/30
85اصفهانفريدن ( داران )زمین بازی زاینده رود-شهر چادگان1396/01/30
86اصفهانفريدن ( داران )زمین بازی سمندگان-شهر چادگان1396/01/30
87اصفهانفريدن ( داران )زمين بازي پیامبر اعظم-شهر رزوه1396/01/29
88اصفهانگلپايگانزمين بازي پارك جنگلی1396/01/29
89اصفهانگلپايگانزمين بازي پارك ساحلی1396/01/29
90اصفهانگلپايگانزمين بازي پارك محله كاظم آباد1396/01/29
91اصفهانگلپايگانزمين بازي پارك هفده تن1396/01/29
92اصفهانگلپايگانزمين بازي پارك شهرداری1396/01/29
93اصفهانگلپايگانزمين بازي پارك لاله گوگد1396/01/29
94اصفهانگلپايگانزمين بازي پارك لاله گوگد0
95اصفهانگلپايگانزمين بازي پارك حسینیه1396/01/29
96اصفهاننايينزمين بازي زمین بازی لاله1396/01/30
97اصفهاننايينزمين بازي محمدیه1396/01/30
98اصفهاننايينزمين بازي ملت1396/01/30
99اصفهاننايينزمين بازي غدیر1396/01/30
100اصفهاننايينزمين بازي 8شهریور1396/01/30
101اصفهاناردستانزمين بازي شهرك سجاد-شهر مهاباد1396/01/30
102اصفهاناردستانزمین بازی كوی بابا كوهی-شهر زواره1396/01/30
103اصفهاناردستانزمين بازي بلوار كشاورز-شهر زواره1396/01/30
104اصفهاناردستانزمين بازي پارك شهید بهشتی-شهر زواره1396/01/30
105اصفهاناردستانزمين بازي جنب بیمارستان1396/01/30
106اصفهاناردستانزمين بازي بلوار ولیعصر1396/01/30
107اصفهاناردستانزمين بازي دفاع مقدس1396/01/30
108اصفهاناردستانزمين بازي كودك1396/01/30
109اصفهاناردستانزمين بازي محله مون1396/01/30
110اصفهاناردستانزمين بازي مسجد جامع1396/01/30
111اصفهاناصفهانزمین بازی آب انبار-شهر تودشك1396/01/30
112اصفهانسميرمزمين بازي مركز شهر-شهر ونك1396/01/30
113اصفهانسميرمزمين بازي وحدت-شهر حنا1396/01/30
114اصفهانسميرمزمين بازي پارك كوشك1396/01/30
115اصفهانسميرمزمین بازی ورودی -شهر حنا1396/01/30
116اصفهانسميرمزمين بازي پارك 35 دستگاه1396/01/30
117اصفهانسميرمزمين بازي پارك كودك1396/01/30
118اصفهانسميرمزمين بازي پارك آبشار1396/01/30
119اصفهانسميرمزمين بازي زمین بازی دریاچه1396/01/30
120اصفهاناردستانزمين بازي جنگلی مهاباد1396/01/30
121اصفهاناردستانزمین بازی پارك شهدای گمنام1396/02/03
122اصفهانفريدن ( داران )– زمین بازی پارك شهید خلیل كرمی1396/02/03
123اصفهانلنجان ( زرين شهر )زمین بازی پارك ملاصدرا1396/02/03
124چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك امیركبیر1396/02/09
125چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك اندیشه1396/02/09
126چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك بانوان1396/02/09
127چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك برون پهنه1396/02/09
128چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك بزرگمهر21396/02/09
129چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك بزرگمهر11396/02/09
130چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك دانش آموز1396/02/09
131چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك امام زاده1396/02/09
132چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك فارابی1396/02/09
133چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك فرهنگ1396/02/09
134چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك غدیر1396/02/09
135چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك گلستان1396/02/09
136چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك جانبازان1396/02/09
137چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك لاله1396/02/10
138چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك محله1396/02/10
139چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك مهدی آباد1396/02/10
140چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك مجاهدان1396/02/10
141چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك نماز1396/02/10
142چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك پردیس1396/02/10
143چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك رازی1396/02/10
144چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك سرچشمه جنوبی1396/02/10
145چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك شهر1396/02/10
146چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك عباس آباد شهر فرادنبه1396/02/10
147چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك آزادگان شهر فرادنبه1396/02/10
148چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك كودك شهر فرادنبه1396/02/10
149چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك لقمان شهر فرادنبه1396/02/10
150چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك عارف1396/02/10
151چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك بهشت1396/02/10
152چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك امام علی1396/02/10
153چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك امام سجاد1396/02/10
154چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك كوی امام1396/02/10
155چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك محله اسد1396/02/10
156چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك ملت1396/02/10
157چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك معلم1396/02/10
158چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك اردوبار1396/02/10
159چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك پرستار1396/02/10
160چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك پیامبر اعظم1396/02/10
161چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك شهید رجایی1396/02/10
162چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك سیاسر1396/02/10
163چهار محال و بختيارياردلزمين بازي پارك كودك شهر دشتك1396/02/10
164چهار محال و بختيارياردلزمين بازي پارك ملت شهر ناغان1396/02/10
165چهار محال و بختيارياردلزمين بازي پارك بی مریم1396/02/10
166چهار محال و بختيارياردلزمين بازي پارك دژپارت1396/02/10
167چهار محال و بختيارياردلزمين بازي پارك جونقان شهر جونقان1396/02/10
168چهار محال و بختيارياردلزمين بازي پارك دریاچه شهر شلمزار1396/02/10
169چهار محال و بختيارياردلزمين بازي پارك جوان شهر شلمزار1396/02/10
170چهار محال و بختيارياردلزمين بازي پارك دستنا شهر دستنا1396/02/10
171چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك آزادگان شهر بلداجی1396/02/10
172چهار محال و بختياريبروجن– پارك شهدا شهر بلداجی1396/02/10
173چهار محال و بختياريبروجنزمين بازي پارك گندمان شهر گندمان1396/02/10
174چهار محال و بختياريبنزمين بازي پارك امام زاده شهر نافچ1396/02/10
175چهار محال و بختياريبنزمين بازي پارك غدیر شهر نافچ1396/02/10
176چهار محال و بختياريبنزمين بازي پارك لاله شهر نافچ1396/02/10
177چهار محال و بختياريبنزمين بازي پارك شهدا وردنجان1396/02/10
178چهار محال و بختياريبنزمين بازي پارك گرداب1396/02/10
179چهار محال و بختياريبنزمين بازي پارك گلستان1396/02/10
180چهار محال و بختياريبنزمين بازي پارك حاجی آباد1396/02/10
181چهار محال و بختياريبنزمين بازي پارك ملت1396/02/10
182چهار محال و بختياريفارسانزمين بازي پارك معلم شهر سورشجان1396/02/10
183چهار محال و بختياريفارسانزمين بازي پارك صاحب الزمان شهر سورشجان1396/02/10
184چهار محال و بختياريفارسانزمين بازي پارك قبرستان قدیم شهر باباحیدر1396/02/10
185چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك علامه حلی شهر هفشجان1396/02/10
186چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك بلوار ارتش شهر هفشجان1396/02/10
187چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك چمران شهر هفشجان1396/02/10
188چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك فجر شهر هفشجان1396/02/10
189چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك میانرود شهر هفشجان1396/02/10
190چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك معلم شهر هفشجان1396/02/10
191چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك مدرس شهر هفشجان1396/02/10
192چهار محال و بختياريشهركردزمين بازي پارك پروین شهر هفشجان1396/02/10
193چهار محال و بختياريفارسانزمين بازي پارك دولت آباد شهر چلیچه1396/02/10
194چهار محال و بختياريفارسانزمين بازي پارك شهدا شهر چلیچه1396/02/11
195چهار محال و بختياريفارسانزمين بازي پارك قاش شهر گوجان1396/02/11
196چهار محال و بختياريفارسانزمين بازي پارك كودك شهر گوجان1396/02/11
197چهار محال و بختياريلردگانزمين بازي پارك شهر شهر آلونی1396/02/11
198چهار محال و بختياريلردگانزمين بازي پارك چشمه برم شهر مال خلیفه1396/02/11
199چهار محال و بختياريلردگانزمين بازي پارك چشمه برم1396/02/11
200چهار محال و بختياريلردگانزمين بازي پارك خلیج فارس 11396/02/11
201چهار محال و بختياريلردگانزمين بازي پارك خلیج فارس21396/02/11
202چهار محال و بختياريلردگانزمين بازي پارك وحدت1396/02/11
203چهار محال و بختياريلردگانزمين بازي پارك ولایت1396/02/11
204اصفهاننجف آبادزمين بازي شهرك امام حسین1396/02/12
205اصفهاننجف آبادزمين بازي پارك شركت گاز1396/02/12

لیست قرارداد بازرسی و غیر مخرب

لیست اهم قراردادهای شرکت آزمونه فولاد در بخش بازرسی و غیرمخرب
ردیفشماره پیمانشرح عملیات کد پروژهردیف پروندهطرف قراردادشماره قراردادتاریخ قراردادتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت قرارداد مبلغ قرارداد
1255عملیات بازرسی-پرتونگاری لوله های انتقال آب از سد تالوار به همدانF53شرکت آب منطقه ای همدان11432/1011390/07/101390/02/011392/07/30خاتمه يافت 2,776,968,000
2256رادیوگرافی ایستگاههای شیربین راهی مسیر خط لوله پتاوه-پل کلهF58موسسه اروندان91/5361391/02/011391/02/011392/04/31خاتمه يافت690,320,000
3*رادیوگرافی مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهانF65شرکت مهندسی درریز1218-C-DR-CIV-00741391/05/251391/05/251391/08/25خاتمه يافت180,524,000
4280رادیوگرافی Piping بویلرهای فاز 19 عسلویهF73صنایع انرژی آذرآب1253/ص/19/19991/12/0591/11/011391/12/30خاتمه يافت257,750,000
5281آزمایش کنترل کیفی جوش و فلز گروه شناورهای زیرسطحیF74سازمان صنایع دریائی6821/73/73991/11/0191/11/011392/05/31خاتمه يافت758,620,512
6*پرتونگاری پتروشیمی آریاساسول و سایت‌های مجاور در عسلویهF75شرکت طوبی تاک91/100091/11/2491/10/281392/03/31خاتمه يافت807,692,400
7286کنترل کیفی،آزمایشهای غیرمخرب،نظارت بربالکهای زیرجراثقال ریخته‌گری مداوم ذوب‌آهنF78مرآت پولاد200/730892/01/2792/01/271396/06/31جاری9,181,935,438
8296رادیوگرافی یوتیلیتی فازهای 22 الی 24 پارس جنوبیF84شرکت ناردیسC-28-P-L-92-0484-0092/05/2192/04/1592/07/15خاتمه يافت 484,920,000
9297عملیات پرتونگاری فاز 19 پارس جنوبیF85شرکت بلندطبقهBT-GH-PH19-92-0941392/03/131392/03/131392/05/10خاتمه يافت1,399,960,500
10300بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات طرح توسعه شرکت فولادسیرجان ایرانیانF86فولادسیرجان ایرانیان92-324092/06/2592/03/011396/06/31جاری4,919,300,000
11311خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفی خدمات آزمایشگاهی ذوب‌آهنF94ذوب آهن اصفهان9208192c192/11/281392/10/011396/12/29جاری23,377,022,966
12318عملیات رادیوگرافی صنعتی پالایشگاه اصفهانF101شرکت پالایش نفت اصفهان1335-93-84/پ ن1393/03/101393/03/101396/03/09جاری1,314,350,000
13321رادیوگرافی پایپینگ پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندرعباسF103گروه بین‌المللی آبادراهان‌پارسARP/93/4011393/03/011393/03/011393/06/31خاتمه يافت1,020,992,763
14344آزمون‌های بازرسی مربوط به ساطه مخزن بیوگاز تصفیه خانه فاضلاب همدانF127شرکت آب و فاضلاب همدانع/93/2661394/01/311394/01/311395/09/30جاری187,200,000
15348خدمات کنترل کیفیت ساخت و بازرسی جوش سازه آبچر باغ پرندگان لویزانF130شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران89/2720001394/03/061394/03/111395/12/29جاری2,350,000,000
16355انجام عملیات NDT خطوط لوله 32″  و 4″ خشکی فازهای 20 و 21 پارس جنوبیF135شرکت صنعت گستر کیش2314/00601394/05/251394/04/011395/10/30جاری7,017,600,000
17357انجام بخشی از عملیات تکمیلی بازرسی فنی ساختمان مرکزی شهرداری شاهین شهرF136شهرداری شاهین شهر123671394/06/011394/06/011394/11/30جاری498,491,370
18358خدمات آزمایشگاه فنی و مهندسی خاک ، بتن ، مقاومت مصالح بصورت موردی و تعرفه‌ای پروژه مجتمع مسکونی مروارید غربF137نماینده شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران37818/ف1394/05/211394/04/011395/03/31جاری3,952,399,600
19*انجام آزمایشهای غیرمخرب (رادیوگرافی) در محل پالایشگاه اصفهانF140پوشش گران تیبا8310/آف1394/07/281394/07/281395/02/27جاری350,000,000
20366انجام خدمات تفسیرها فیلمهای رادیوگرافی سرجوشهای خطوط لوله گاز در سطح استان کردستانF143شرکت گاز کردستان9408921394/08/101394/08/011396/02/31جاری429,198,000
21368عملیات تکمیلی بازرسی و کنترل کیف جوش تجهیزات هیدرومکانیکال تونل سوم کوهرنگF144شرکت آب منطقه‌ای اصفهان94/1451394/08/161394/08/161396/07/01جاری997,498,820
22383انجام عملیات پرتونگاری صنعتی و تستهای غیرمخربF153مجتمع فولاد مبارکه484043911394/12/171395/02/011396/04/31جاری1,989,999,700
23384عملیات بازرسی فنی اسکلت فلزی ساختمان کلینیک شهرستانهای تنکابن ،بابلسر و بهشهرF154دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران4/14415/د1394/12/261394/12/261395/06/31جاری95,000,000
24386انجام آزمایش پرتونگاری واقع در کارخانه ذغالشوئی البرز مرکزیF157شرکت ساختن برای ماندن-سابرما15630/288/0051394/10/151394/10/151395/07/30جاری1,000,011,300
25387انجام عملیات بازرسی فنی و کنترل جوش و رنگ پروژه اسکلت فلزی گلزار شهدای زرین شهرF158شهرداری زرین شهر48981394/02/301395/02/301396/03/31جاری249,215,700
26388انجام عملیات رادیوگرافی ، شهور و ثبوت و تفسیر در کارخانه ایران اسپیرالF159شرکت ایران اسپیرال95-0261395/02/011395/02/011395/12/30جاری4,225,000,000
27391بازرسی کالا حین ساخت پروژه های آبرسانی شیراز و بزدF162گروه تخصصی نیروگسترkh-y-95-1111395/03/301395/03/301393/03/30جاری1,200,000,000
28392خدمات بازرسی فنی جوش و انجام آزمایش رادیوگرافی طرح گرمسیریF163شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران9540071395/05/061395/05/061396/05/05جاری22,060,336,884
29399انجام عملیات بازرسی فنی ساختمان مرکزی شهرداری شاهین شهر(5)F165شهرداری شاهین شهر127401395/05/251395/05/251396/06/31جاری984,885,724
30*انجام خدمات بازرسی جوش ، پرتونگاری صنعتی ، نظارت خوردگی فلزات ، ضخامت سنجی و خدمات آزمایشگاهی پایش خوردگیF166شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری79-84-108231395/04/011395/04/011396/03/31جاری7,704,652,000
31400کنترل کیفی و کنترل بسته بندی و تحویل گیری اقلام تامینیF169صنایع شهید شاهمرادی(زرین‌خودرو)13955331395/04/011395/04/011395/10/30جاری906,708,105
32401بازرسی فنی ساخت اسکلت فلزی پروژه خردایش مجددF167شرکت فولاد سیرجان ایراینان95-S-0/6061395/06/131395/05/011395/12/30جاری320,000,000
33402بازرسی فنی و نظارت حین ساخت  تجهیزات داخل کشور پروژه خردایش مجددF168شرکت فولاد سیرجان ایراینان95-S-0/6071395/06/131395/05/011395/12/30جاری336,000,000
34406انجام خدمات بازرسی فنی و آزمایشگاهی غیرمخرب و متالورژی پروژهای طرح و توسعهF171ساخت کوشا انرژی تبرستانKET-1501581395/05/011395/05/011395/12/29جاری1,500,000,000
35409عملیات نمونه سازی و انجام آزمونهای جوشکاری شرکت ساخت تجهیزات سپاهانF174شرکت ساخت تجهیزات سپاهانSTS-950951395/07/111395/05/011396/04/31جاریآحاد بهاء
36410مشاوره و بررسی سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی غدیرF175شرکت پتروشیمی غدیرغ ق/95/5641395/09/091395/08/141396/02/31جاری174,156,000
37411ارائه خدمات آزمایشگاهی سازمان صنایع دفاع-صنعت بومی سازیF176سازمان صنایع دفاع95/5091395/07/031395/09/031396/02/03جاری1,000,000,000
38412خدمات مشاور آزمایشهای مخرب جوش ، بتن و متالورژی چهارباغ اصفهانF177شرکت توسعه و عمران امید67781395/09/141395/09/221396/12/22جاری1,302,664,900
39413کنترل کیفی و آزمایشهای خاک ، بتن و جوش پروزه شیرخانه‌ها و  خط دوم انتقال آب به اصفهان بزرگF178شرکت آب منطقه ای اصفهان95/1551395/09/291395/08/011396/07/30جاری1.898.213.035
40423خدمات بازرسی فنی و کنترل اولیه نقشه های شاپ و … اورژانس بیمارستان امام رضا تبریزF184مهندسین طرح آفرینان هزاره امید95/16851395/12/091395/12/091396/02/08جاری895,830,000
41426بازرسی حین ساخت لوله های 1200 میلیمتر در شرکت ایران اسپیرالF185شرکت میرآب زاینده رود684/31396/01/051396/01/051396/06/31جاری340,000,000