کسب رتبه پانزدهم در چهارمین ارزیابی عملکرد مراکز شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

شرکت مهندسین مشاورآزمونه فولاد  در سال 1396، در چهارمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور از بین 262 مجموعه آزمایشگاهی عضو، رتبه 15 را کسب نمود. شایان ذکر است این شرکت برای دومین سال پیاپی در جمع 20 آزمایشگاه برتر مراکز شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی قرار گرفته است.

این ارزیابی بر اساس سه شاخص کلان (کارکرد آزمایشگاه)، (مشتری مداری)، (همکاری شبکه­ای)سنجیده می­ شود.

این موفقیت بزرگ را به همه همکاران و ذینفعان سازمان تبریک می­ گوییم.