کسب عنوان نهاد بازرسی نمونه کشوری از سازمان استاندارد ایران در سال 96

مراسم گراميداشت روز جهاني استاندارد در استان اصفهان روز  چهارشنبه 26 مهر 1396 ساعت 8/30 صبح در محل سالن اجتماعات نگين نقش جهان واقع در سپاهانشهر برگزار گردید.
شايان ذكر است در اين مراسم كه با حضور استاندار و مقامات و مديران استاني برگزار شد از واحدهاي توليدي نمونه استان و مديران كنترل كيفيت شايسته تقدير بعمل آمد. در این بین شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد نیز به خاطر انتخاب ب عنوان نهاد نمونه بازرسی کشور لوح تقدیر دریافت کرد.