گواهینامه ها

1- 17020-گواهی بازرسی

2- 17025- گواهی آزمایش ها

3- 17025-گواهی نامه کالیبراسیون

4- HSE

5- ISO 9001

6- پروانه اشتغال کار با اشعه سازمان انرژی اتمی

7- پروانه بازرسی از کالاهای داخلی، صادراتی و وارداتی در سطح استانی

8- پروانه بازرسی از کالاهای داخلی، صادراتی و وارداتی

9- پروانه صلاحیت حفاری وزارت نیرو

10- پروانه فنی مهندسی

11- تائیدیه آموزش ریاست جمهوری

12- تائیدیه نفت و گاز پارس CTOD

13- گواهی نامه تائید صلاحیت مسئول ایمنی

14- گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست

15- گواهینامه تائید تامین کنندگان خدمات رده بندی ایرانیان ICS بازرسی

16- گواهینامه تائید تامین کنندگان خدمات رده بندی ایرانیان متالورژی

17- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار متالورژی

18- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار مقاومت مصالح

19- گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی

20- گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ژئوتکنیک و بازرسی فنی

21- وندور POGC

22- وندور ایریتک برای آزمون های غیرمخرب

23- وندور پالایش نفت اصفهان

24- وندور گاز – خدمات بازرسی و آزمایشات غیرمخرب