گواهینامه ها

1- گواهینامه تائید صلاحیت نهاد بازرسی مطابق با الزامات 17020 سال 1392

2- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه آزمونه مطابق با الزامات 17025

گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه متالورژی با الزامات 17025

3- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون مطابق با الزامات 17025

4- HSE

5- ISO 9001

6- پروانه اشتغال کار با اشعه سازمان انرژی اتمی

7- پروانه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی

8- پروانه صلاحیت حفاری وزارت نیرو

9- پروانه فنی مهندسی

10- تائیدیه آموزش دفتر آموزش و ترویج استاندارد

11- تائید صلاحیت شرکت نفت و گاز پارس (CTOD)

12- گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست

13- گواهینامه تائید تامین کنندگان خدمات غیرمخرب جوش رده بندی ایرانیان (ICS)

14- گواهینامه تائید تامین کنندگان خدمات آزمایشگاه متالورژی رده بندی ایرانیان (ICS)

15- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار متالورژی

16- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار مقاومت مصالح

17- گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی

18- گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ژئوتکنیک و بازرسی فنی

19- وندور POGC

20- وندور ایریتک برای آزمون های غیرمخرب

21- وندور پالایش نفت اصفهان

22-  گواهی تائید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی حفاظت از زنگ – شرکت ملی گاز

23- گواهی تائید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی کالا در داخل کشور – شرکت ملی گاز

24- گواهی تائید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی مکانیک – شرکت ملی گاز

25- گواهی تائید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی و آزمایشات غیرمخرب – شرکت ملی گاز

26- گواهی تائید صلاحیت جهت رادیوگرافی – شرکت ملی گاز

27- شرکت های دانش بنیان