مطالب توسط کاربر شایگان

بازرسی كالا و نقش آن در تسهيل تجارت

همیشه در هنگام تجارت های بین المللی دغدغه و نگرانی برای خریداران و فروشندگان وجود دارد ، نگرانی از اینکه هر دو طرف به تعهداتی که باید انجام میدادند ، عمل نکنند و این معامله به سرانجامی نرسد و خسارات زیادی به همراه داشته باشد . یکی از راه هایی که در این زمینه وجود […]

اهمیت بازرسی فنی

از مهم ترین بخش هایی که  هر سازمان ، شرکت و ارگانی باید به آن مجهز می باشد بخش بازرسی فنی است که از با اهمیت ترین بخش ها در واحد های صنعتی به شمار می اید که این بازرسی فنی باید از دستگا ها ، ابزار آلات و قطعات انجام گیرد . بازرسی فنی […]